Πρόσκληση συμμετοχής σε έρευνα δικηγόρων – Η πρακτική της προσωρινής κράτησης στην Ελλάδα

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου διενεργεί έρευνα σχετικά με την προσωρινή κράτηση στην Ελλάδα. Η έρευνα διεξάγεται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο “The Practice of Pre-Trial Detention: Monitoring Alternatives and Judicial Decision-Making”.

 

Η έρευνα χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υλοποιείται σε συνεργασία με τη Fair Trials International, Polish Helsinki Foundation, Hungarian Helsinki Committee, Human Rights Monitoring Institute, Association for the Protection of Human Rights in Romania. Το έργο επιχειρεί τη συλλογή ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων σχετικά με την πρακτική της προσωρινής κράτησης στην Ελλάδα μέσα από την εμπειρία δικηγόρων, τη μελέτη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και τη μελέτη δικογραφιών/υποθέσεων.

Το ερωτηματολόγιο είναι προσβάσιμο στο https://www.surveymonkey.com/s/pretrial_detention_defence_p… και θα είναι ανοιχτό έως τις 12 Δεκεμβρίου 2014.