Τι είναι η Τρίτη Τάξη;

Emmanuel Sieyès, Qu’ est-ce que la Tiers état?
Μετάφραση: Φροσύνα Στεφοπούλου
Επιμέλεια-Εισαγωγή: Χρήστος Παπαστυλιανός
εκδ. Παπαζήση, 129 σελ.

Τι είναι η Τρίτη Τάξη; -ΤΟ ΠΑΝ. Τι ήταν μέχρι σήμερα; -ΤΙΠΟΤΑ. Τι απαιτεί; -ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΙ.
Αφετηριακό σημείο της ανάλυσης του Σεγιές είναι η έννοια του “έθνους των πολιτών”. Η επαναστατική στιγμή είναι μια στιγμή όπου το έθνος καταφάσκει τον εαυτό του, παίρνει πίσω τα δικαιώματα που του έχουν στερήσει και αποκτά Σύνταγμα. Η διαδικασία επανεπιβεβαίωσης της ύπαρξης του έθνους είναι μια ενέργεια διαχωρισμού και απώθησης ταυτόχρονα. Το έθνος καταφάσκει τον αυτά του, μόνο όταν διακρίνεται από ό,τι είναι ξένο προς αυτό. Πρέπει να απομακρύνει τους παράγοντες που οδήγησαν στην παράλυσή του. Οι παράγοντες αυτοί είναι τρεις: α) η αυθαίρετη εξουσία των υπουργών της μοναρχίας, β) η διάκριση σε τάξεις και τα προνόμια κάθε είδους, γ) πάνω από όλα, η “ψυχή” και το κέντρο κάθε συστήματος προνομίων, η αριστοκρατία.

Από την Εισαγωγή του βιβλίου