Εκλογικά συστήματα και συνταγματικές δεσμεύσεις. Μια συγκριτική ανάλυση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας

Επιστημονική σειρά του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου στις εκδόσεις Σάκκουλα

“Συγκριτικό Συνταγματικό Δίκαιο”

Χαράλαμπος Ανθόπουλος

Εκλογικά συστήματα και συνταγματικές δεσμεύσεις. Μια συγκριτική ανάλυση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας

Εκδόσεις Σάκκουλα 2016 (170 σελ.)

“Οι προσβαλλόμενες διατάξεις, παρά το ότι επιδιώκουν την επίτευξη ενός στόχου συνταγματικής σημασίας, όπως είναι εκείνος της σταθερότητας της Κυβέρνησης της Χώρας και της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο του Κοινοβουλίου, θεσπίζουν μία ρύθμιση που δεν σέβεται τη δέσμευση της μικρότερης δυνατής θυσίας των άλλων συνταγματικώς προστατευόμενων αξιών και συμφερόντων, ερχόμενες σε αντίθεση προς τα άρθρα 1, δεύτερη παράγραφος, 3, 48, δεύτερη παράγραφος, και 67 Συντ. 
Τελικά, η ρύθμιση αυτή δεν είναι αναλογική σε σχέση με τον επιδιωκόμενο στόχο, δεδομένου ότι περιορίζει υπερβολικά την αντιπροσωπευτική λειτουργία της Βουλής και την ισότητα της ψήφου, σε τέτοιο βαθμό ώστε να παραγάγει μια βαθιά αλλοίωση της σύνθεσης της δημοκρατικής αντιπροσώπευσης, επάνω στην οποία θεμελιώνεται ολόκληρη η αρχιτεκτονική της ισχύουσας συνταγματικής τάξης”.

(Corte Costituzionale, απόφαση 1/2014, από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)