Η ανθεκτικότητα του Συντάγματος. Συνταγματική αλλαγή, δικαιώματα και κυριαρχία σε συνθήκες κρίσης

Νέα επιστημονική σειρά του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου στις εκδόσεις Σάκκουλα

“Συγκριτικό Συνταγματικό Δίκαιο”

Ξενοφών Ι. Κοντιάδης – Αλκμήνη Φωτιάδου

Η ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ.
Συνταγματική αλλαγή, δικαιώματα και κυριαρχία σε συνθήκες κρίσης

Εκδόσεις Σάκκουλα 2016 (ΧΙΙΙ & 184 σελ.)

ISBN: 978-960-568-390-0

Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να αναδείξει την αλληλουχία και τη συναρμογή των θεματικών της ανθεκτικότητας του Συντάγματος και της συνταγματικής αλλαγής υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης. Η ανθεκτικότητα του Συντάγματος προϋποθέτει την ικανότητά του να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες, αξιοποιώντας μηχανισμούς τυπικής και άτυπης συνταγματικής μεταβολής. Αντίστοιχα, η απάντηση στα ερωτήματα ποιος, πότε, πώς και γιατί αλλάζει το Σύνταγμα εμπλουτίζεται από τη διερεύνηση της ανθεκτικότητάς του υπό συνθήκες κρίσης.

Πώς ορίζεται η ανθεκτικότητα του Συντάγματος και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί από τη συνταγματική επιστήμη;

Πώς αντέδρασαν τα Συντάγματα απέναντι στην οικονομική κρίση και πού οφείλονται οι διακριτοί δρόμοι που ακολούθησαν στις πληττόμενες χώρες;

Πώς αλλάζουν τα Συντάγματα και πώς αναλύονται τα διαφορετικά μοντέλα-ιδεότυποι συνταγματικής αλλαγής;

Αποτελεί η παραδοσιακή διάκριση μεταξύ αυστηρών και ήπιων Συνταγμάτων επαρκή και κατάλληλη αφετηρία για την κατανόηση της συνταγματικής αλλαγής ή είναι αναγκαία η επεξεργασία διαφορετικών μορφών συνταγματικής δυσκαμψίας;

Πόσο χρήσιμες είναι οι εμπειρικές μέθοδοι έρευνας και οι μετρήσεις για την κατανόηση της συνταγματικής αλλαγής;

Πώς επηρεάζουν οι πολιτισμικοί παράγοντες τη συνταγματική αλλαγή;

Πώς μπορεί να αποφευχθεί να απωλέσουν την κανονιστική τους δύναμη οι πιο ευάλωτες υπό συνθήκες οικονομικής κρίσης ρυθμίσεις του συνταγματικού κειμένου, δηλαδή τα κοινωνικά δικαιώματα;

Αποτελεί η ανθεκτικότητα του Συντάγματος ένα νέο κριτήριο για την αξιολόγηση και τον σχεδιασμό του;

[από το οπισθόφυλλο του βιβλίου]

Η νέα Σειρά “Συγκριτικό Συνταγματικό Δίκαιο”

Σκοπός της σειράς είναι να εμπλουτίσει την έρευνα στο πεδίο του συγκριτικού συνταγματικού δικαίου, που τα τελευταία χρόνια γνωρίζει διεθνώς εντυπωσιακή άνθηση και έχει αποκτήσει κεντρική θέση στη συνταγματική επιστήμη.

Στον προγραμματισμό της σειράς περιλαμβάνεται η έκδοση μονογραφιών, συγγραμμάτων και συλλογικών έργων σε θέματα όπως η μεθοδολογία της συγκριτικής συνταγματικής έρευνας, ο σχεδιασμός του Συντάγματος και η συνταγματική αλλαγή, η εξέλιξη των μορφών διακυβέρνησης, η πολιτική αντιπροσώπευση και τα εκλογικά συστήματα, η συνταγματική δικαιοσύνη, οι μετασχηματισμοί του οικονομικού Συντάγματος, η άμυνα της δημοκρατίας και τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Κυκλοφορεί το πρώτο βιβλίο της σειράς, των Ξ. Κοντιάδη – Α. Φωτιάδου, «Η Ανθεκτικότητα του Συντάγματος. Συνταγματική αλλαγή, δικαιώματα και κυριαρχία σε συνθήκες κρίσης».

Το δεύτερο βιβλίο της σειράς είναι του Χ. Ανθόπουλου, «Εκλογικά συστήματα και συνταγματικές δεσμεύσεις. Μια συγκριτική ανάλυση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας» και θα κυκλοφορήσει τον ερχόμενο Απρίλιο.