Η νομική θέση των πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα, Γιάννης Ζ. Δρόσος (e-book)

Πρόλογος – Επίμετρο: Γιάννης Ζ. Δρόσος

Σελ.: 469

Έτος πρώτης κυκλοφορίας: 1982
Επανέκδοση σε e-book ελεύθερης πρόσβασης: 2023

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου και το e-ΠΟΛΙΤΕΙΑ, επανεκδίδουν σε ηλεκτρονική μορφή τη διατριβή του ομότιμου Καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών, Γιάννη Δρόσου, με τίτλο «Η νομική θέση των πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα», σαράντα ένα χρόνια μετά την πρώτη της κυκλοφορία σε βιβλίο.

Το βιβλίο εξετάζει ολιστικά τη θέση των πολιτικών κομμάτων στην ελληνική συνταγματική τάξη, μετά την (πρόσφατη κατά τον αρχικό χρόνο έκδοσής του) εισαγωγή στο ελληνικό Σύνταγμα ειδικής διάταξης (άρθρο 29 του Συντάγματος), που διέπει τα της λειτουργίας των πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα.

Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο Μέρη. Στο Πρώτο, ο συγγραφέας μελετά το κομματικό φαινόμενο στη νεοελληνική ιστορία, με χρονολογική σειρά  (απαρχές, 1910-1936, 1949-1976), ενώ στο Δεύτερο τη νομική θέση των κομμάτων στο ισχύον δίκαιο. Στο Πρώτο Τμήμα του Δεύτερου Μέρους αυτού εξετάζεται η νομική έννοια του κόμματος και εκεί εντάσσονται τα σχετικά με την ελευθερία των κομμάτων, την ισότητα των κομμάτων, τις εξαιρέσεις από το δικαίωμα οργάνωσης σε κόμματα. Στο Δεύτερο Τμήμα εξετάζεται το κόμμα ως υποκείμενο ατομικών και πολιτικών ελευθεριών, ενώ επίσης μελετώνται οι ρυθμίσεις της συμμετοχής των κομμάτων στην παραγωγή και την άσκηση της κρατικής εξουσίας (συμμετοχή στην παραγωγή της βούλησης του εκλογικού σώματος, στην συγκρότηση και λειτουργία της βουλής, στην ανάδειξη του Πρωθυπουργού). Τέλος, στο Τρίτο Τμήμα εξετάζεται το κόμμα ως θεσμός του πολιτεύματος, με την εκεί μελέτη των συνταγματικών ζητημάτων της κρατικής οικονομικής ενίσχυσης των κομμάτων και του ελέγχου των εκλογικών δαπανών, ενώ εξετάζεται επίσης και η προβλεπόμενη από τον ποινικό νόμο προστασία των κομμάτων.

Στο βιβλίο, εκτός από τη λεπτομερή εξέταση της ελληνικής βιβλιογραφίας, υπάρχουν ακόμη αρκετά συγκριτικά στοιχεία για τη συνταγματική ρύθμιση της λειτουργίας των πολιτικών κομμάτων ως συνιστωσών του δημοκρατικού πολιτεύματος, ιδίως ενόψει γερμανικής και ιταλικής θεωρίας και νομολογίας.

Στο e-book θα βρείτε ακόμη νέο Πρόλογο, αλλά και, ως Επίμετρο, το εξαιρετικά επίκαιρο άρθρο του συγγραφέα, με τίτλο «Χρυσή Αυγή, ποινικό νόμος και Σύνταγμα. Οι συνταγματικές περιπέτειες μιας ποινικής υπόθεσης».

Βρείτε το εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκέπτεστε τον ιστότοπο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του e-ΠΟΛΙΤΕΙΑ (FacebookInstagramYoutube, Twitter).