Συνταγματικό Δίκαιο (Α’ & Β’ Τόμος), Δημήτρης Θ. Τσάτσος (e-books)

Α’ Τόμος (Σελ. 429)

Β’ Τόμος (Σελ. 610)

Έτος κυκλοφορίας: 2022

Το «Συνταγματικό Δίκαιο» του Δημήτρη Θ. Τσάτσου, παρότι τρίτομο, συνιστά την επιτομή της επιστημονικής και παιδαγωγικής πτυχής της πολύπτυχης προσωπικότητάς του.

Το έργο αυτό ανήκει – για την ακρίβεια ανήκε εξαρχής και κατά μείζονα λόγο ανήκει τώρα, δώδεκα χρόνια μετά τον θάνατο του συγγραφέα του – στον βραχύ κατάλογο των κλασικών έργων της βιβλιογραφίας του ελληνικού Συνταγματικού Δικαίου.

Ο πρώτος τόμος, το θεωρητικό θεμέλιο, καλύπτει καταρχάς την ύλη της Πολιτειολογίας […], καθώς επίσης και την ύλη της γενικής θεωρίας του Συνταγματικού Δικαίου με ανυπέρβλητο επαγωγικό τρόπο και μοναδική εξοικείωση με τις θεμελιώδεις αλλά πάντα απαιτητικές έννοιες που κορυφώνονται με τη διδασκαλία της ερμηνείας του Συντάγματος ως ιδιαίτερης, πολύ πιο απαιτητικής, όψης της ερμηνείας του Δικαίου. Το Θεωρητικό Θεμέλιο είναι στο σύνολό του επίκαιρο και συνιστά ενεργό εισφορά στη σχετική επιστημονική συζήτηση σε διεθνές επίπεδο.

Ο δεύτερος τόμος που καλύπτει με συστηματικό και ενδελεχή τρόπο το σύνολο της ύλης του λεγόμενου οργανωτικού μέρους του Συνταγματικού Δικαίου, δεν ενσωματώνει τις αλλαγές που επέφεραν οι αναθεωρήσεις του 2001 και σημειακά του 2008 και του 2019, όλες όμως οι θεωρητικές αναλύσεις που αφορούν τις οργανωτικές βάσεις του πολιτεύματος και τα άμεσα όργανα του κράτους, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων περί δημόσιας διοίκησης, τοπικής αυτοδιοίκησης, δικαιοσύνης καθώς και περί των σχέσεων κράτους και εκκλησίας, εξακολουθούν να είναι απολύτως επίκαιρες. Πρόκειται άλλωστε για μια πρωτότυπη συμβολή στα πεδία που μπορούμε να ονομάσουμε συνταγματικά θεμέλια του Διοικητικού και του Δικονομικού Δικαίου, σε μια εποχή προφανούς «συνταγματοποίησης» της ύλης τους, που συμβαδίζει με τη δυναμική εισβολή του Δικαίου της ΕΕ και του Διεθνούς Δικαίου, πρωτίστως με την μορφή της ΕΣΔΑ, στα πεδία αυτά.

(από τον πρόλογο του Ε. Βενιζέλου στην παρούσα έκδοση)

Βρείτε τον α’ και β’ τόμο εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκέπτεστε τον ιστότοπο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του e-ΠΟΛΙΤΕΙΑ (FacebookInstagramYoutube, Twitter).