Το δικαίωμα στη ζωή και στο θάνατο, Γιώργος Σ. Κατρούγκαλος (e-book)

Πρόλογος στη νέα έκδοση: Γιώργος Κατρούγκαλος
Επίμετρο: Ελένη Ρεθυμιωτάκη

Σελ.: 156

Έτος πρώτης κυκλοφορίας: 1994
Επανέκδοση σε
e-book ελεύθερης πρόσβασης: 2023

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου και το e-ΠΟΛΙΤΕΙΑ επανεκδίδουν σε ηλεκτρονική μορφή τη διαχρονικά ενδιαφέρουσα μονογραφία του Γιώργου Κατρούγκαλου, με τίτλο «Το δικαίωμα στη ζωή και στον θάνατο», σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη της κυκλοφορία.

Σε ποιον ανήκει το δικαίωμα και η απόφαση για τη ζωή και τον θάνατο; Στην πολιτεία; Στον θεράποντα γιατρό; Στην αγορά; Ή μήπως σε εμάς τους ίδιους; Η μονογραφία του Γιώργου Κατρούγκαλου είναι σήμερα επίκαιρη περισσότερο από ποτέ. Πολλές βιοϊατρικές τεχνολογίες έχουν σήμερα εγκαθιδρυθεί και ρυθμιστεί, ενώ ταυτόχρονα η σύζευξη κράτους και αγοράς γίνεται όλο και πιο συμπαγής και η ατομοκεντρική προσέγγιση των βιοϊατρικών ζητημάτων συσκοτίζει τις κοινωνικές διαστάσεις τους. Το δικαίωμα στη ζωή εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο του σχετικού δημόσιου διαλόγου. Η νομική συζήτηση για το περιεχόμενο, τους φορείς του, τις διακινδυνεύσεις και την προστασία του συμπλέκεται με τη βιοηθική, έναν ακαδημαϊκό στοχασμό, έναν δημόσιο λόγο και αντίλογο, καθώς και μια εναλλακτική ρύθμιση της βιοϊατρικής. Μάλιστα, μετά την πανδημία και τις βιοπολιτικές διαχείρισής της, φαίνεται ότι η ιστορική εξέλιξη των κοινωνικών αντιλήψεων μπορεί όχι μόνο να εμπεδώσει τις κοινωνικές κατακτήσεις αλλά και να δείξει την ευθραυστότητά τους. Ακόμα και όσον αφορά το δικαίωμα στη ζωή και τον αυτοπροσδιορισμό των φορέων του, η πορεία προς την κοινωνική χειραφέτηση παύει να θεωρείται δεδομένη.

Το ανά χείρας βιβλίο αναδεικνύει τη σημασία της συνταγματικής κατοχύρωσης του δικαιώματος, τη σύγχρονη αντίληψη για τους φορείς του, τη λειτουργία του και τους ανεκτούς περιορισμούς του αλλά και τα όρια αυτών.

(από το επίμετρο του e-book)