Η Νομοθέτηση ως Επιστήμη, Παναγιώτης Καρκατσούλης (e-book)

Πρόλογος στη νέα έκδοση: Παναγιώτης Καρκατσούλης

Σελ.: 149

Έτος πρώτης κυκλοφορίας: 1990
Επανέκδοση σε
e-book ελεύθερης πρόσβασης: 2023

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου και το e-ΠΟΛΙΤΕΙΑ επανεκδίδουν σε ηλεκτρονική μορφή τη μελέτη του εμπειρογνώμονα δημόσιας διοίκησης, Συμβούλου του ΑΣΕΠ και π. βουλευτή, Παναγιώτη Καρκατσούλη, «Η Νομοθέτηση ως Επιστήμη».

Η μελέτη αυτή δημοσιεύτηκε, για πρώτη φορά, πριν από 33 χρόνια και αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη προσέγγιση μιας νέας επιστημονικής πειθαρχίας, της Νομοθέτησης.

Σε αυτήν παρουσιάζεται το κοινωνικο-πολιτικό υπόβαθρο της Νομοθέτησης που διαμορφώθηκε με βάση τις εξελίξεις στις κοινωνικές επιστήμες κατά τις ταραχώδεις αλλά και παραγωγικές δεκαετίες 1960-1970. Η υποχώρηση του νομικού θετικισμού και η είσοδος στην εποχή των αυτοματισμών και της ψηφιακής εποχής δημιούργησαν εύφορο έδαφος για την ώσμωση ρευμάτων που έρχονταν από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με πιο ενδιαφέρουσα τη ζεύξη της Δημόσιας Πολιτικής και του μάνατζμεντ με την Κοινωνιολογία και τη νομική επιστήμη.

Στη «Νομοθέτηση ως Επιστήμη» προτείνεται η εισαγωγή ενός κύκλου σπουδών που θα συνδυάζει τη θεωρία και την πρακτική, δημιουργώντας επαγγελματίες νομοθέτες και εργαλεία κατάλληλα για την βελτίωση της ποιότητας των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων, όπως είναι η Ανάλυση Επιπτώσεων.

Εκείνο όμως που διακρίνει τη «Νομοθέτηση ως Επιστήμη» είναι η μεθοδολογική στοιχείωσή της με βάση την θεωρία των αυτοαναφερόμενων κοινωνικών συστημάτων του Niklas Luhmann και των επιγόνων του. Με επίκεντρο τις θεωρίες της κοινωνικής διαφοροποίησης και της εργαλειακής κλειστότητας που προέρχονται από την Κυβερνητική, της αυτοοργάνωσης και την αυτοποίησης από τη Βιολογία και την Ψυχολογία, διαγράφεται ο αναστοχαστικός χαρακτήρα του σύγχρονου κανόνα δικαίου. Αυτή η θεωρητική ανάλυση αποτελεί τη βάση μιας νομοθετικής επιστήμης που μπορεί να ικανοποιεί τις ανάγκες ενός περίπλοκου, σύνθετου και αντιφατικού κόσμου, διατηρώντας το δίκαιο ως μηχανισμό κοινωνικής ενσωμάτωσης και το κράτος δικαίου ως θεμέλιο των σύγχρονων δημοκρατιών.

Τρεις δεκαετίες μετά, η «Νομοθέτηση ως Επιστήμη» παραμένει επίκαιρη στις επισημάνσεις της και χρήσιμο βοήθημα για όποιον αναζητά νέες λύσεις σε παλιά, αλλά διαχρονικά επίκαιρα, προβλήματα. 

Βρείτε το εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκέπτεστε τον ιστότοπο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του
e-ΠΟΛΙΤΕΙΑ (FacebookInstagramYoutube, Twitter).