30 Οκτωβρίου 2020: Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Ανταγωνισμού και Κρατικές Ενισχύσεις

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Ανταγωνισμού και Κρατικές Ενισχύσεις», στις 30/10/2020, ημέρα Παρασκευή, και ώρες 16:00-21:00.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικαστές, δικηγόρους και νομικούς συμβούλους επιχειρήσεων που ασχολούνται στην πράξη με θέματα που σχετίζονται με το δίκαιο του ανταγωνισμού και το δίκαιο των κρατικών ενισχύσεων.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τους βασικούς κανόνες του δικαίου των κρατικών ενισχύσεων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη νομολογία του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Ι. Στόχοι του δικαίου και της πολιτικής ανταγωνισμού και ένταξη του δικαίου των κρατικών ενισχύσεων στο ενωσιακό δίκαιο του ανταγωνισμού

ΙΙ. Εννοιολογικά χαρακτηριστικά ασυμβίβαστων με την εσωτερική αγορά κρατικών ενισχύσεων

Α. Η επιχείρηση ως αποδέκτης της ενίσχυσης

Β. Κρατική προέλευση των πόρων

Γ. Παροχή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

Δ. Νόθευση του ανταγωνισμού και επηρεασμός των ενδοενωσιακών συναλλαγών

ΙΙΙ. Περιπτώσεις συμβατότητας ενίσχυσης

IV. Ειδικές περιπτώσεις εφαρμογής (ή μη) των προστατευτικών του ανταγωνισμού κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων

Α. Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας

Β. Ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων

Γ. Ενισχύσεις προς τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος 

V. Έλεγχος και ανάκτηση παρανόμων κρατικών ενισχύσεων

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Γεώργιος Τσουλούφας

Ο Γεώργιος Τσουλούφας είναι δικηγόρος Αθηνών και solicitor in England and Wales (np). Ειδικεύεται στο εμπορικό και εταιρικό δίκαιο, ενώ παρέχει νομικές συμβουλές σε εταιρείες προς τον σκοπό συμμόρφωσης με τις επιταγές του ευρωπαϊκού δικαίου του ανταγωνισμού. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών από το University College London (LLM in Competition Law), το King’s College London (PGDip in Economics for Competition Law) και το London School of Economics and Political Science (MSc in Political Sociology). Έχει δημοσιεύσει μελέτες σε νομικές επιθεωρήσεις και κεφάλαια σε συλλογικά έργα επί ειδικών θεμάτων του Δικαίου του Ανταγωνισμού και του Δικαίου των Κρατικών Ενισχύσεων.

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση του σεμιναρίου για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής και τις σχετικές προθεσμίες.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο  seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο  seminars@cecl.gr.