9 Οκτωβρίου 2020: Οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις– Εφαρμογή του ν. 4354/2015 στην Πράξη – Παράνομες Πρακτικές – Δικονομικά Ζητήματα

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις– Εφαρμογή του ν. 4354/2015 στην Πράξη – Παράνομες Πρακτικές – Δικονομικά Ζητήματα», στις 9/10/2020, ημέρα Παρασκευή, και ώρες 16:00-21:00.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Η εξέταση συγκεκριμένων νομικών ισχυρισμών σε συνδυασμό με επίκληση πρόσφατης νομολογίας καθιστά το συγκεκριμένο σεμινάριο ιδιαίτερα χρήσιμο για τον νομικό της πράξης, δικηγόρο ή δικαστικό λειτουργό. Οι δικηγόροι που εκπροσωπούν δανειολήπτες θα ενημερωθούν για τα ζητήματα που χρήζουν προσοχής αναφορικά με τον συγκεκριμένο νόμο. Οι δικηγόροι που εκπροσωπούν Πιστωτικά Ιδρύματα και Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων θα ενημερωθούν για τους κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κατά την διαχείριση ενός μη εξυπηρετούμενου δανείου.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με τον Ν. 4354/2015 και τις πρακτικές του συνέπειες. Έμφαση θα δοθεί στις δικαστικές διαμάχες που έχουν ή ενδέχεται να προκύψουν μεταξύ Εταιρειών Διαχείρισης και δανειοληπτών. Στόχος είναι η, μέσα από παραδείγματα, κατανόηση των πρακτικών ζητημάτων που ανακύπτουν από την ανάμιξη των Εταιρειών Διαχείρισης στη σχέση μεταξύ Δανειολήπτη και Πιστωτικού Ιδρύματος. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

– Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια («ΜΕΔ» ή «κόκκινα δάνεια») – ο ν. 4354/2015 και η συσχέτισή του με την τιτλοποίηση απαιτήσεων (ν. 3156/2003) και την εκχώρηση του Αστικού Κώδικα.

– Το θεσμικό πλαίσιο της Διαχείρισης των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων – η Σύμβαση Πώλησης Απαιτήσεων – τύπος, προϋποθέσεις κύρους, δημοσιότητα – η σύμβαση διαχείρισης των απαιτήσεων.

– Δικαίωμα ενημέρωσης – τυχόν δυνατότητες εναντίωσης δανειολήπτη.

– Οι συνέπειες της μεταβίβασης – η θέση του δανειολήπτη μετά την ανάθεση της διαχείρισης/μεταβίβαση του δανείου του – Η προστασία του δανειολήπτη στο πλαίσιο του ν. 4354/2015 – Η προβολή ενστάσεων των δανειοληπτών από τη σχέση τους με το πιστωτικό ίδρυμα στο στάδιο μετά τη μεταβίβαση των δανειακών απαιτήσεων.

– Η εφαρμογή του ν. 2251/1994 στα δάνεια που διαχειρίζονται οι Εταιρείες Διαχείρισης – Η εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας από τις Εταιρείες Διαχείρισης.

– Η διαπραγμάτευση με τις Εταιρείες Διαχείρισης – Οι πρακτικές των Εταιρειών Διαχείρισης – Η δικαστική προστασία έναντι των Εταιρειών Διαχείρισης.

– Η νομιμοποίηση των Εταιρειών Διαχείρισης στις δικαστικές διαφορές – Η συμμετοχή των Εταιρειών Διαχείρισης σε ήδη ανοιγείσες αντιδικίες – Η Εταιρεία Διαχείρισης στο στάδιο της αναγκαστικής εκτέλεσης.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Γιώργος Ε. Ψαράκης

Ο Γιώργος Ψαράκης είναι δικηγόρος Αθηνών, εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας «Γιαννατσής & Ψαράκης». Ειδικεύεται σε ζητήματα εμπορικού και τραπεζικού δικαίου, ιδίως στο πλαίσιο δικαστικών διενέξεων. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στο Αστικό Δίκαιο (Ε.Κ.Π.Α.), Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο (LSE) και Φορολογικό Δίκαιο (ΟΠΑ).

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση του Σεμιναρίου για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής και τις σχετικές προθεσμίες.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο  seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο  seminars@cecl.gr.