2019 … η χρονιά μας σε αριθμούς

Το 2019 ήταν μια παραγωγική χρονιά για εμάς!

Ενδεικτικά …

Επιμορφωτικά σεμινάρια και επιστημονικές εκδηλώσεις

 • 389 επαγγελματίες παρακολούθησαν τα επιμορφωτικά μας σεμινάρια
 • 970 άτομα συμμετείχαν στις επιστημονικές μας εκδηλώσεις

Πολιτειακή εκπαίδευση νέων

 • Δημιουργήσαμε το παρατηρητήριο συνταγματικών εξελίξεων Syntagma Watch
 • 90 νέοι πολίτες εκπαιδεύτηκαν σε τεχνικές θεσμικής σκέψης και επιχειρηματολογίας
 • 117 νέοι συμμετείχαν στους θεματικούς μας διαλόγους

Θεμελιώδη δικαιώματα

 • Παρακολουθούμε συστηματικά τα θεμελιώδη δικαιώματα στο πλαίσιο της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης (FRANET)
 • Εκπονήσαμε εθνογραφική έρευνα για την προστασία των ανήλικων Πακιστανών στην Ελλάδα (FRANET)
 • Εκπονήσαμε κατευθυντήριες γραμμές για την ενσωμάτωση της ανοχής και του αμοιβαίου σεβασμού στη διδασκαλία της γλώσσας και στον κοινωνικό προσανατολισμό προσφύγων και μεταναστών και εκπαιδεύσαμε 16 εμπλεκόμενους σε πρακτικές και εργαλεία (RACCOMBAT)

Δικαιοσύνη

 • 26 δικαστές, εισαγγελείς, δικηγόροι και εκπρόσωποι ΜΚΟ εκπαιδεύτηκαν στην εκτίμηση του αντικτύπου της ποινικής διαδικασίας σε υπόπτους και κατηγορούμενους (ARISA)
 • Δημιουργήσαμε 3 φιλμάκια, συζητήσαμε με 40 δικαστές και εισαγγελείς και επιμορφώσαμε 41 δικηγόρους για την αποτελεσματική νομική προστασία (EF-PTD)
 • Εκπονήσαμε οδηγό για την ίση μεταχείριση των υπόπτων με ψυχική και νοητική αναπηρία (OPSIDIANET)

Προστασία προσωπικών δεδομένων

 • Εκπαιδεύσαμε 272 δικαστές, δικηγόρους και Υπεύθυνους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην Ελλάδα και στην Κύπρο για τον GDPR (TRAIN-GR-CY)

Ισότητα των φύλων

 • Επιμορφώσαμε 27 δημοσιογράφους και 72 φοιτητές σε θέματα σεξισμού στον δημόσιο λόγο (Gender Public Debate)
 • Εκπαιδεύσαμε 36 αστυνομικούς, δικαστές, δικηγόρους και κοινωνικούς λειτουργούς σε πρακτικές για την αντιμετώπιση γυναικών θυμάτων βίας (JUSTICE FOR WOMEN)
 • Οργανώσαμε καμπάνια στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στις παραγωγικές αλυσίδες (NET COMBAT THB CHAIN_Anti Trafficking)

Ευχαριστούμε τους συνεργάτες, τους εταίρους, τους χορηγούς μας και όλους όσους συμμετείχαν στις δράσεις μας και συνεχίζουμε δυναμικά το 2020!