Ανακοίνωση θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη / Project Manager

Ανακοίνωση θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη / Project Manager

Εκπαίδευση
– Πτυχίο Νομικής/Πολιτικής Επιστήμης/Οικονομικών/Δημόσιας Διοίκησης
– Μεταπτυχιακός τίτλος θα ληφθεί υπόψη
– Άριστη γνώση αγγλικών
– Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Εμπειρία

– Eμπειρία στη διεκδίκηση κοινοτικών προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, grants, twinning κ.λπ.
– Γνώση των διαδικασιών κοινοτικών διαγωνισμών και εμπειρία στην κατάρτιση προσφορών, προϋπολογισμών κ.λπ.
– Εμπειρία στη διαχείριση και στην υλοποίηση ερευνητικών έργων (project management), έργων τεχνικής βοήθειας κλπ.
– Εμπειρία στη συγγραφή αναφορών και εκθέσεων

Συμπληρωματικά προσόντα
– Ικανότητα επικοινωνίας
– Ικανότητα εργασίας σε ομάδα
– Καλή γραπτή και προφορική έκφραση στα ελληνικά και τα αγγλικά

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό το αργότερο μέχρι 8 Μαΐου 2017 στο fax 210 33 90 522 ή στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: centre@cecl.gr.