8 Οκτωβρίου 2024
Βασικές έννοιες του Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Πού απευθύνεται;

Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε νομικούς, δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους, σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές νομικών σχολών που ενδιαφέρονται για την θεματική του δικαίου της κεφαλαιαγοράς.

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση σε θέματα του δικαίου της κεφαλαιαγοράς.

Περιεχόμενο

 • Διαχειριστές και φορείς κεφαλαιαγορών
 • Εκδότες, επενδυτές, διαμεσολαβητές
 • Η εισαγωγή των μετοχών στις κεφαλαιαγορές
 • Η εισηγμένη Ανώνυμη Εταιρεία
 • Η εταιρική διακυβέρνηση
 • Η υποχρέωση πληροφόρησης των διαχειριστών
 • Το ενημερωτικό δελτίο
 • Οι δημόσιες προτάσεις εξαγοράς
 • Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
 • Τα προληπτικά μέτρα
 • Η κατάχρηση αγοράς και η χειραγώγηση αγοράς
 • Διοικητικές κυρώσεις
 • Αναστολή διαπραγμάτευσης, διαγραφή μετοχών
 • Ποινικά αδικήματα δικαίου κεφαλαιαγοράς
 • Αστική αποζημίωση και η Οδηγία MiFID II
 • Συνεγγυητικό κεφάλαιο
 • Ταμείο Εγγύησης των Καταθέσεων

Εισηγητής

Ο Χαράλαμπος Σταμέλος είναι Επίκουρος Καθηγητής στη Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Διδάκτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Είναι Δικηγόρος Αθηνών παρ’ Αρείω Πάγω και δικηγορεί από το 2000. Τομείς ειδίκευσής του είναι το εμπορικό δίκαιο, το εταιρικό δίκαιο, το δίκαιο του ανταγωνισμού, το ενωσιακό δίκαιο και το δίκαιο της κεφαλαιαγοράς.

Έχει διδάξει τα συγκεκριμένα αντικείμενα τόσο στη Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου όσο και σε σεμινάρια που προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και άλλους φορείς. Στα ευρύτερα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνεται η μελέτη πτυχών της οικονομικής επιστήμης και των χρηματοοικονομικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Είναι μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκού Δικαίου και της Ελληνικής Ένωσης Ευρωπαϊκού Δικαίου (αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου). Στη Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος του προπτυχιακού προγράμματος για το Ελληνικό Δίκαιο.

Μέθοδος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

Εκπαιδευτικό υλικό

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν τις διαφάνειες της παρουσίασης.

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων .

Χρόνος διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: 8/10/2024

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 16:00-21:00

Κόστος συμμετοχής

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 100,00€
Για νομικά πρόσωπα: 100,00€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 3/10/2024
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 25/9/2024, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.*

*Η ολοκλήρωση της εγγραφής πραγματοποιείται με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως σχετικού δικαιολογητικού(βεβαίωση ή πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου)
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Ακύρωση συμμετοχής

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, χωρίς επιβάρυνση, το αργότερο 3 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, αλλιώς επιβαρύνεται με 50% επί του ποσού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 36 23 029 εσωτ. 111, ώρες 09:30-17:30 ή στο e-mail: seminars@cecl.gr.


Φόρμα δήλωσης συμμετοχής