3 Ιουλίου 2024
Εμπορικό Δίκαιο & διαδίκτυο: διαδικτυακή διαφήμιση και ζητήματα ανταγωνισμού

Πού απευθύνεται;

Απευθύνεται σε κάθε νομικό σύμβουλο και δικηγόρο που ασχολείται με τα νομικά ζητήματα της εμπορικής προβολής και παρουσίας μιας επιχείρησης, αλλά και σε φοιτητές, οι οποίοι θέλουν να εντρυφήσουν σε ειδικότερα ζητήματα εμπορικού δικαίου. Απευθύνεται, όμως, και σε στελέχη επιχειρήσεων και επαγγελματίες στο χώρο της διαδικτυακής διαφήμισης, οι οποίοι θέλουν και πρέπει να γνωρίζουν το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, ώστε να αποφύγουν τυχόν πρόστιμα και διενέξεις.

Σκοπός

Η εξοικείωση και η κατανόηση των νομικών ζητημάτων, τα οποία αφορούν στη διαδικτυακή διαφήμιση και στον ανταγωνισμό, μέσω της εμπέδωσης του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τα εν λόγω ζητήματα. Ειδικότερα, σκοπός είναι η μελέτη και η ανάλυση των σχετικών διατάξεων του Ν. 2251/1994 περί προστασίας καταναλωτή, καθώς και της Οδηγίας 2005/29/EK για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, ώστε να επιτευχθεί μία πληρέστερη και ολοκληρωμένη κατανόηση των σχετικών ζητημάτων.

Περιεχόμενο

 • Ζητήματα διαδικτυακής διαφήμισης.
  • Είδη διαδικτυακής διαφήμισης.
  • Μορφές μη νόμιμης διαδικτυακής διαφήμισης, παραπλανητική, αθέμιτη, συγκριτική διαφήμιση Μη ζητηθείσαα εμπορική επικοινωνία (spamming).
  • Ζητήματα διανοητικής ιδιοκτησίας και προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια της διαδικτυακής διαφήμισης.
 • Ζητήματα ανταγωνισμού
  • Κανονιστικό πλαίσιο για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές με σημείο αναφοράς την Οδηγία 2005/29/EK.
  • Ζητήματα διανοητικής ιδιοκτησίας που εμπλέκονται με τον αθέμιτο ανταγωνισμό (εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα χώρου και η πρακτική του cybersquatting).
  • Ζήτημα της δίκαιης μεταχείρισης (fairness) των επιχειρηματικών χρηστών από τις επιγραμμικές πλατφόρμες διαμεσολάβησης υπό το πρίσμα του Κανονισμού 2019/1150/ΕΕ για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης.

Και στις δύο ενότητες θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν σχετικές πρακτικές περιπτώσεις (case studies) από τη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων, αλλά και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εισηγήτρια

Η Ελευθερία Παπαδημητρίου είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. στον τομέα του Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου με ιδιαίτερη ενασχόληση στο επιστημονικό αντικείμενο των νέων τεχνολογιών, της ψηφιακής αγοράς και του ηλεκτρονικού εμπορίου. Είναι εντεταλμένη διδάσκουσα στη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. στον τομέα του Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου.

Είναι επιστημονική συνεργάτιδα στο ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας – Δίκαιο και Πολιτική» της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ., καθώς και guest expert στο Master of Arts (MA) in Digital Transformation του Παντείου Πανεπιστημίου. Είναι επιστημονική συνεργάτιδα του Εργαστηρίου «Δικαίου Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Τεχνητής Νοημοσύνης» της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ., ασχολούμενη ιδιαίτερα με θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού στον τομέα των επιχειρήσεων, καθώς και με θέματα τεχνητής νοημοσύνης, έχουσα πραγματοποιήσει και μεταδιδακτορική έρευνα στην τελευταία.

Είναι μάχιμη δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω (www.riapapadimitriou.gr) και μέλος το Δ.Σ.Θ. με αντικείμενο ειδίκευσης το Εμπορικό Δίκαιο (Εταιρικό Δίκαιο, Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Πτωχευτικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, εταιρική διακυβέρνηση, προστασία καταναλωτή), καθώς και το Δίκαιο της Πληροφορικής (ηλεκτρονικό εμπόριο, προσβολές διαδικτύου, ηλεκτρονικές πληρωμές, προστασία προσωπικών δεδομένων).

Είναι διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια και διαπιστευμένη εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών (ADRgroup, UK). Είναι Ιδρυτής, Γενική Διευθύντρια και Υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του startADR (www.startadr.org/en), ο οποίος είναι επίσημος Φορέας ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών, αδειοδοτημένος από το Υπουργείο Ανάπτυξης και κοινοποιημένος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι μέλος της ερευνητικής ομάδας «Δικαίου & Πληροφορικής» της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. και μέλος της συντακτικής ομάδας του περιοδικού «Επιθεώρηση Δικαίου Πληροφορικής» (Information Law Journal).

Έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε πλήθος συνεδρίων, σεμιναρίων και διαλέξεων στο εξωτερικό και την Ελλάδα με εισηγήσεις στα επιστημονικά της γνωστικά αντικείμενα. Αρθρογραφεί συστηματικά σε έγκριτα Ελληνικά και ξενόγλωσσα νομικά περιοδικά και σε συλλογικούς τόμους έγκριτων επιστημόνων.

Μέθοδος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

Εκπαιδευτικό υλικό

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν την παρουσίαση του σεμιναρίου.

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων .

Χρόνος διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: 3/7/2024

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 16:00-20:00

Κόστος συμμετοχής

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 100,00€
Για νομικά πρόσωπα: 100,00€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 27/6/2024
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 19/6/2024, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.*

*Η ολοκλήρωση της εγγραφής πραγματοποιείται με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως σχετικού δικαιολογητικού(βεβαίωση ή πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου)
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Ακύρωση συμμετοχής

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, χωρίς επιβάρυνση, το αργότερο 3 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, αλλιώς επιβαρύνεται με 50% επί του ποσού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 36 23 029 εσωτ. 111, ώρες 09:30-17:30 ή στο e-mail: seminars@cecl.gr.


Φόρμα δήλωσης συμμετοχής