26 Ιουνίου 2024
Επίκαιρα ζητήματα προσωπικών εταιρειών – Από την θεωρία στην πράξη

Πού απευθύνεται;

Σε νομικούς, δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, λογιστές, οικονομολόγους, δικαστικούς λειτουργούς, προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές νομικής, αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε συναφές αντικείμενο που παρουσιάζουν θεωρητικό ή επαγγελματικό ενδιαφέρον για το εταιρικό δίκαιο.

Σκοπός

Το σεμινάριο στοχεύει στην σύγχρονη παρουσίαση  της δομής, της λειτουργίας και του ρόλου των προσωπικών εταιρειών ως ευρέως επιλεγόμενων εταιρικών τύπων στο ελληνικό επιχειρηματικό γίγνεσθαι (με έμφαση στην ομόρρυθμη εταιρεία). Στο πλαίσιο του σεμιναρίου θα δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη εξειδικευμένων ζητημάτων που, παρ’ ότι αναφύονται συχνά, συνεχίζουν να αποτελούν πεδίο προβληματισμού ως προς την επίλυσή τους. Η προσέγγιση θα εκκινεί μεν από την θεωρία, αλλά θα συνδέεται άμεσα με την καθημερινή και νομολογιακή πρακτική και θα προταθούν βέλτιστες πρακτικές πρόληψης σχετικών ερίδων.

Περιεχόμενο

– Ιδρυτικό στάδιο και λογιστική αντιμετώπιση

– Καθημερινή λειτουργία και διαχείριση

– Εκπροσώπηση και ευθύνη των μελών της εταιρείας

– Μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων

Εισηγητής

Ο Χρήστος Ζωτιάδης είναι δικηγόρος με εξειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο, υποψήφιος διδάκτωρ του Εμπορικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ. και διαχειριστής αφερεγγυότητος. Έχει αναπτύξει ευρύτερη ακαδημαϊκή ενασχόληση με το εμπορικό δίκαιο, ιδίως το εταιρικό και το πτωχευτικό δίκαιο, καθώς και συναφές ερευνητικό – επιστημονικό έργο. Είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου» (2018) του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του διιδρυματικού μεταπτυχιακού τίτλου (LLM) «Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο» (2023) του Α.Π.Θ. και του Δ.Π.Θ.

Μέθοδος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

Εκπαιδευτικό υλικό

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν το υλικό της παρουσίασης του σεμιναρίου.

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων .

Χρόνος διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: 26/6/2024

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 16:00-21:00

Κόστος συμμετοχής

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 100,00€
Για νομικά πρόσωπα: 100,00€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 20/6/2024
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 13/6/2024, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.*

*Η ολοκλήρωση της εγγραφής πραγματοποιείται με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως σχετικού δικαιολογητικού(βεβαίωση ή πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου)
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Ακύρωση συμμετοχής

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, χωρίς επιβάρυνση, το αργότερο 3 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, αλλιώς επιβαρύνεται με 50% επί του ποσού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 36 23 029 εσωτ. 111, ώρες 09:30-17:30 ή στο e-mail: seminars@cecl.gr.


Φόρμα δήλωσης συμμετοχής