18 Ιουνίου 2024
Το νομικό πλαίσιο της κυβερνοασφάλειας και του κυβερνοεκλήματος

Πού απευθύνεται;

Tο σεμινάριο απευθύνεται σε οποιονδήποτε επιθυμεί να εμβαθύνει στο νομικό πλαίσιο που διέπει την κυβερνοασφάλεια, ενδεικτικά:

 • Δικηγόρους και Νομικούς
 • Υπεύθυνους Ασφαλείας
 • Στελέχη IT και cybersecurity
 • Συμβούλους ασφάλειας
 • Υπεύθυνους προστασίας δεδομένων
 • Υπεύθυνους Κανονιστικής Συμμόρφωσης
 • Στελέχη στρατηγικής και ανάπτυξης επιχειρήσεων
 • Στελέχη του δημοσίου τομέα με σχετικά καθήκοντα

Σκοπός

Το συγκεκριμένο σεμινάριο εστιάζει στην ανάλυση του ευρωπαϊκού και εθνικού νομικού πλαισίου που διέπει την κυβερνοασφάλεια, ενώ παράλληλα αναφέρεται σε βασικά χαρακτηριστικά του κυβερνοεγκλήματος. Στόχος του σεμιναρίου είναι να αποτελέσει ένα χρήσιμο βήμα προς την ενίσχυση της γνώσης, νομικών και επαγγελματιών της πληροφορικής, σχετικά με τις απαιτήσεις του ρυθμιστικού πλαισίου για την κυβερνοασφάλεια, αλλά και να προωθήσει τον διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων για την εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων για την αντιμετώπιση του κυβερνοεγκλήματος.

Περιεχόμενο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η αυξανόμενη ανάγκη για κυβερνοασφάλεια

1.Ευρωπαϊκές και εθνικές στρατηγικές για την κυβερνοασφάλεια

2.Το ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο για την κυβερνοασφάλεια

 • Ευρωπαϊκή νομοθεσία
 • (NIS, DORA, NIS 2, Cyber Resilience Act, CERD)
 • Εθνική νομοθεσία
 • (N 4577/2018, ΥΑ 1027/2019, Ν 4961/2022, Ν 5002/2022)
 • Αρμόδιοι φορείς και το ενιαίο πλαίσιο πιστοποίησης της κυβερνοασφάλειας

3.Ο συσχετισμός του πλαισίου κυβερνοασφάλειας με άλλους ευρωπαϊκούς και εθνικούς νόμους

4.Οι προβλέψεις για το ηλεκτρονικό έγκλημα και το κυβερνοέγκλημα στην εθνική νομοθεσία. H εξέλιξη του εθνικού πλαισίου & ενδεικτικά εγκλήματα υπό συζήτηση:

 • Απάτη με υπολογιστή
 • Παράνομη πρόσβαση σε πληροφοριακό σύστημα
 • Παρακώληση λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων
 • Παραβίαση Απορρήτων σχετιζόμενη με η/υ
 • Απόκτηση πρόσβασης σε δεδομένα που διαβιβάζονται μέσω δικτύου πληροφορίων
 • Επιβαρυντικές περιπτώσεις σε μια σειρά από αδικήματα λόγω της τέλεσής τους μέσω διαδικτύου πχ Διασπορά ψευδών ειδήσεων, Πορνογραφία κ Πορνογραφία Ανηλίκων κ.α.

Εισηγητής

Ο Στέφανος Βιτωράτος είναι Δικηγόρος Αθηνών, με εξειδίκευση στο δίκαιο νέων τεχνολογιών με έμφαση στην προστασία προσωπικών δεδομένων, την κυβερνοασφάλεια και την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι συνδιαχειριστής εταίρος της δικηγορικής εταιρείας Digital Law Experts (DLE) και ένας από τους συνιδρυτές της Homo Digitalis.  Ανήκει στο Pool of Experts του European Data Protection Board (EDPB) για την Ελλάδα και έχει αναγνωριστεί ως Fellow of Information Privacy (FIP) από την International Association of Privacy Professional (IAPP), ενώ παράλληλα είναι Chair του Hellenic Chapter της IAPP.

Είναι επίσης μέλος του Research Group του Center of AI & Digital Policy (CAIDP). Στο παρελθόν, έχει εργαστεί ως σύμβουλος για διακεκριμένες εταιρείες στην Ελλάδα, αλλά και για την Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων από το City, University of London και από το Πάντειο Πανεπιστήμιο και κατέχει επαγγελματικές πιστοποιήσεις CIPP/E & CIPM από την IAPP. Δημοσιεύει τακτικά επιστημονική αρθρογραφία και συμμετέχει ως εισηγητής σε συνέδρια και επιστημονικά σεμινάρια σχετικά με την εξειδίκευσή του.

Μέθοδος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

Εκπαιδευτικό υλικό

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν την παρουσίαση και το υλικό του σεμιναρίου.

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων .

Χρόνος διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: 18/6/2024

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 17:00-21:00

Κόστος συμμετοχής

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 100,00€
Για νομικά πρόσωπα: 100,00€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 13/6/2024
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 5/6/2024, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.*

*Η ολοκλήρωση της εγγραφής πραγματοποιείται με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως σχετικού δικαιολογητικού(βεβαίωση ή πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου)
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Ακύρωση συμμετοχής

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, χωρίς επιβάρυνση, το αργότερο 3 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, αλλιώς επιβαρύνεται με 50% επί του ποσού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 36 23 029 εσωτ. 111, ώρες 09:30-17:30 ή στο e-mail: seminars@cecl.gr.


Φόρμα δήλωσης συμμετοχής