20 Μαρτίου 2024
Κυκλική Οικονομία: Θεσμικό πλαίσιο σε Ε.Ε. & κράτη μέλη – πρακτικά ζητήματα & προκλήσεις – βιωσιμότητα

Πού απευθύνεται;

Το σεμινάριο απευθύνεται σε έμπειρες/ους και νέες/ους νομικούς, οικονομολόγους, πολιτικούς και στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, περιβαλλοντολόγους, μηχανικούς και στελέχη επιχειρήσεων.

Σκοπός

Η κατάλληλη κατάρτιση των συμμετεχόντων/ουσών, ώστε να ανταποκριθούν άμεσα και αποτελεσματικά στα νέα νομικά και επιχειρηματικά δεδομένα που προκύπτουν από την μετάβαση στο μοντέλο της κυκλικής οικονομίας, το σχετικό θεσμικό πλαίσιο καθώς και τα πρακτικά ζητήματα και τις κοινωνικές & οικονομικές προκλήσεις της εφαρμογής της.

Περιεχόμενο

  • Στρατηγικό, επιχειρησιακό και νομικό πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο
  • Έρευνα & καινοτομία στην κυκλική οικονομία: βιωσιμότητα, περιβαλλοντικό αντίκτυπο, επιχειρηματικά μοντέλα, καινοτομίες και τεχνολογίες
  • Εφαρμογή & πρακτικές σε βιομηχανία, πόλεις και επιχειρήσεις, θέματα logistics, matchmaking & marketplaces, τρίπτυχο νερό/απόβλητα/ενέργεια – water/ waste/ energy nexus-, κοινωνικές παράμετροι κτλ)
  • Πρακτικά ζητήματα & προκλήσεις, νομικής ή επιχειρηματικής μορφής, στην υλοποίηση της κυκλικής οικονομίας.

Εισηγητής

Χαράλαμπος Μανουσιάδης

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ του ΕΜΠ και υποψήφιος Διδάκτωρ Βιώσιμης Περιφερειακής Ανάπτυξης στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τα τελευταία χρόνια είναι συνεργάτης του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του ΕΜΠ,  πάνω στην διαχείριση ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων (H2020, HE) ψηφιακών συστημάτων σχετικά με το περιβάλλον, την κυκλική οικονομία και την αστική βιομηχανική συμβίωση.

Έχει εργαστεί ως σύμβουλος σε πολυεθνικές συμβουλευτικές εταιρίες καινοτομίας και τεχνολογίας με έδρα την Αθήνα και τις Βρυξέλλες, ως σύμβουλος ευρωπαϊκών προγραμμάτων και κυκλικής οικονομίας σε ΟΤΑ και άλλους φορείς, ενώ έχει διατελέσει και αιρετός, ως Δημοτικός Σύμβουλος Κερατσινίου-Δραπετσώνας από το 2010 έως το 2019, στην πλευρά της διοίκησης, με αντίστοιχες αρμοδιότητες.

Μέθοδος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

Εκπαιδευτικό υλικό

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν ενημερωτικό υλικό με τα σημαντικότερα σημεία της εισήγησης.

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων .

Χρόνος διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: 20/03/2024

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 17:00-21:00

Κόστος συμμετοχής

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 84,00€
Για νομικά πρόσωπα: 84,00€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 14/3/24
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 6/03/24, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.*

*Η ολοκλήρωση της εγγραφής πραγματοποιείται με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως σχετικού δικαιολογητικού(βεβαίωση ή πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου)
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Ακύρωση συμμετοχής

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, χωρίς επιβάρυνση, το αργότερο 3 ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, αλλιώς επιβαρύνεται με 50% επί του ποσού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 36 23 029 εσωτ. 111, ώρες 09:30-17:30 ή στο e-mail: seminars@cecl.gr.


Φόρμα δήλωσης συμμετοχής