19 Δεκεμβρίου 2023
Νομικές πτυχές της Ενεργειακής Ένωσης: κανονιστικό πλαίσιο & πολιτική

Πού απευθύνεται;

Απευθύνεται σε μια ευρεία γκάμα αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με διαφορετικό επιστημονικό ή/και γνωσιακό υπόβαθρο (ήτοι νομικές, οικονομικές και πολιτικές επιστήμες, μηχανικοί, ειδικοί επιστήμονες) που έχουν επιστημονικό ή επαγγελματικό ενδιαφέρον σε θέματα ενωσιακής ενεργειακής νομοθεσίας και πολιτικής.

Επιπλέον απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελματίες καθώς και στελέχη του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τα οποία λόγω της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και ανέλιξης χρειάζονται την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που προσφέρει το εκπαιδευτικό σεμινάριο.

Σκοπός

Η Ενεργειακή Ένωση αποσκοπεί σε δράσεις για πιο ασφαλή, προσιτή και βιώσιμη ενέργεια. Διευκολύνει τη διασυνοριακή ελεύθερη ροή ενέργειας και την ασφάλεια του εφοδιασμού της ΕΕ. Αποβλέπει σε μια βιώσιμη, χαμηλών εκπομπών άνθρακα και φιλική προς το περιβάλλον οικονομία, θέτοντας την Ευρώπη στην πρώτη γραμμή της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, καθαρών ενεργειακών τεχνολογιών, αλλά και της αντιμετώπισης του προβλήματος της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Η στρατηγική της Ενεργειακής Ένωσης βασίζεται στο Πλαίσιο για το Κλίμα και την Ενέργεια για το έτος 2030, στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ενεργειακής Ασφάλειας, στην Πράσινη Συμφωνία της Ε.Ε. καθώς και στη Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή.

Περιεχόμενο

• Ενεργειακή Ένωση: Στρατηγική και θεμελιώδεις αρχές
• Ενεργειακή ασφάλεια & ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού
• Δέσμη μέτρων «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους»
• Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, Ευρωπαϊκός Κλιματικός Νόμος και το πλαίσιο στρατηγικής Fit-for-55
• Repower EU & οι νέες προκλήσεις του ενωσιακού πλαισίου για την ενέργεια
• Κανονισμός για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης: Η στόχευση των Εθνικών Σχεδίων για την Ενέργεια και το Κλίμα

Εισηγητής

Ο Δρ. Παντελής Βογιατζής συνδύασε ακαδημαϊκά τους τομείς της περιβαλλοντικής μηχανικής και του δικαίου περιβάλλοντος με εξειδικευμένο ερευνητικό έργο στην πολιτική και τις ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος των Πανεπιστημίων Salford (Μεγάλη Βρετανία) και Waterloo (Καναδάς). Κάτοχος τριών μεταπτυχιακών τίτλων στους τομείς του δικαίου περιβάλλοντος, των διεθνών περιβαλλοντικών συμβάσεων και των περιβαλλοντικών επιστημών από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Nottingham (Μεγάλη Βρετανία) και από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ανδαλουσίας (Σεβίλλη, Ισπανία). Διδάκτωρ διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου περιβάλλοντος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Newcastle upon Tyne (Μεγάλη Βρετανία).

Εργάζεται στους τομείς ρυθμιστικών, νομικών θεμάτων και πολιτικής στον ενεργειακό κλάδο. Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία πλέον των 20 ετών, ως στέλεχος σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με εξειδικευμένη προσφορά στη βιομηχανία, στην ενέργεια και το περιβάλλον. Είναι μέλος επαγγελματικών και επιστημονικών οργανισμών, επιτροπών και συνδέσμων. Παράλληλα είναι επισκέπτης Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Οικονομικά & Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές».

Μέθοδος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

Εκπαιδευτικό υλικό

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν το εκπαιδευτικό υλικό του σεμιναρίου, το οποίο θα αποτελείται από το σύνολο των διαφανειών ανά εκπαιδευτική ενότητα (νομοθεσία, ρυθμίσεις και ενωσιακή πολιτική, κύριοι άξονες στρατηγικής ).

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων .

Χρόνος διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: 19/12/23

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 17:00-21:00

Κόστος συμμετοχής

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 80,00€
Για νομικά πρόσωπα: 100,00€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 14/12/23
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 6/12/23, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.*

*Η ολοκλήρωση της εγγραφής πραγματοποιείται με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως σχετικού δικαιολογητικού(βεβαίωση ή πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου)
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Ακύρωση συμμετοχής

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, χωρίς επιβάρυνση, το αργότερο 3 ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, αλλιώς επιβαρύνεται με 50% επί του ποσού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 36 23 029 εσωτ. 111, ώρες 09:30-17:30 ή στο e-mail: seminars@cecl.gr.


Φόρμα δήλωσης συμμετοχής