12 Δεκεμβρίου 2023
Ρήτρα αναπροσαρμογής: νομικό πλαίσιο – πρακτικά θέματα

Πού απευθύνεται;

Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, ασκούμενους/-ες δικηγόρους και νομικούς/-ές συμβούλους εταιρειών, ανεξαρτήτως ειδίκευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, αλλά και σε στελέχη επιχειρήσεων και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας.

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξέταση ζητημάτων  της ρήτρας αναπροσαρμογής στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, τόσο υπό νομοθετικό, όσο και υπό νομολογιακό πρίσμα. Επιπλέον, θα επισημανθούν οι πρακτικές διαστάσεις επιβολής της ρήτρας αναπροσαρμογής.

Περιεχόμενο

  • Εννοιολογικές διασαφηνίσεις και εισαγωγικές παρατηρήσεις.
  • Νομοθετικό πλαίσιο σε σχέση με τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Ανάλυση των σχετικών παραμέτρων.
  • Νομολογία σε σχέση με τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Εύρος εφαρμογής.
  • Πρακτικά θέματα σε σχέση με την επιβολή της ρήτρας αναπροσαρμογής (ενδεικτικά: εφαρμοζόμενες κεντρικές πολιτικές, εφαρμοζόμενες πολιτικές εκ μέρους των εταιρειών, υποχρεώσεις προμηθευτών κ.λπ.).
  • Ο ρόλος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) νυν Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων.
  • Case studies (παρουσίαση κρίσιμων νομολογιακών πορισμάτων) και συζήτηση επ’ αυτών.
  • Σύνοψη και συμπεράσματα.

Εισηγητής

Ο Σέργιος Τρεχλής είναι δικηγόρος. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στο Εξειδικευμένο Δημόσιο (Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Université Montesquieu Bordeaux IV) και στην Ενέργεια (Πανεπιστήμιο Πειραιώς).

Έχει εργαστεί ως δικηγόρος σε μεγάλες δικηγορικές εταιρείες και στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (σήμερα: Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων). Στο πλαίσιο της εργασίας του, έχει αναλάβει συμβουλευτικό ρόλο σε διάφορα ενεργειακά project.

Μέθοδος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

Εκπαιδευτικό υλικό

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν το αρχείο της παρουσίασης του σεμιναρίου (powerpoint) και λοιπό υποστηρικτικό υλικό.

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων .

Χρόνος διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: 12/12/23

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 16:00-21:00

Κόστος συμμετοχής

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 80,00€
Για νομικά πρόσωπα: 100,00€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 7/12/23
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 29/11/23, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.*

*Η ολοκλήρωση της εγγραφής πραγματοποιείται με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως σχετικού δικαιολογητικού(βεβαίωση ή πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου)
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Ακύρωση συμμετοχής

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, χωρίς επιβάρυνση, το αργότερο 3 ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, αλλιώς επιβαρύνεται με 50% επί του ποσού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 36 23 029 εσωτ. 111, ώρες 09:30-17:30 ή στο e-mail: seminars@cecl.gr.


Φόρμα δήλωσης συμμετοχής