24 – 25 Οκτωβρίου 2023
Διεθνής εμπορική διαιτησία

Πού απευθύνεται;

Δικηγόροι, Δικαστές,  Συμβολαιογράφοι.

Σκοπός

Η μελέτη και εφαρμογή του θεσμού της Διαιτησίας στην Ελληνική πραγματικότητα με βάση τον νέο Νόμο 5016/2023 περί Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας. 

Περιεχόμενο

  • Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της διεθνούς διαιτησίας
  • Τρία διακριτά στάδια της διαιτητικής δίκης 
  • Το εφαρμοστέο Δίκαιο και οι κανόνες της διαιτησίας
  • Η σύμβαση διαιτησίας
  • Το διαιτητικό δικαστήριο
  • Διαιτητική διαδικασία
  • Διαιτητικό και τακτικό δικαστήριο
  • Διαιτητική απόφαση και αγωγή ακυρώσεως αυτής
  • Αναγνώριση και εκτέλεση διαιτητικής απόφασης

Εισηγητής

Ο Στυλιανός Γρηγορίου είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω (LLM -LSE) και διευθύνων εταίρος της δικηγορικής εταιρείας «Στυλιανός Γρηγορίου & Συνεργάτες». Έχει εκπαιδευθεί και εξειδικευθεί στην Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών, είναι  Fellow Arbitrator (FCIArb), καθώς και Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής του Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΑΜ 1086-YΔΔΑΔ).

Είναι μέλος του καταλόγου διαιτητών (Empanelment) του VIAC (Vienna International Arbitration Center), του WIPO Neutral, του EOΔΙΔ – EODID, καθώς και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δικαίου Διαιτησίας Επενδύσεων (EFILA – European Federation of Investment Law Arbitration).

Διαθέτει σημαντική εμπειρία ως δικηγόρος (Counsel) και ως διαιτητής σε υποθέσεις Εσωτερικής και Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας. 

Έχει αναπτύξει σημαντική συγγραφική δραστηριότητα στην προβολή της ελληνικής νομοθεσίας σε διεθνείς οδηγούς, όπως ICLG, GTDT, GLD.

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: 24 – 25/10/23
Ώρα διεξαγωγής: 17:00 – 21:00

Μέθοδος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

Εκπαιδευτικό υλικό

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν το ΦΕΚ του Νόμου 5016/2023, την εισηγητική έκθεση, την μετάφραση του ελληνικού νόμου στην αγγλική γλώσσα, τον πρότυπο νόμο UNCITRAL στην αγγλική γλώσσα και επιλεγμένη ελληνική και διεθνής νομολογία.

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων .

Κόστος συμμετοχής

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 180,00€
Για νομικά πρόσωπα: 180,00€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 19/10/23
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 11/10/23, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.*

*Η ολοκλήρωση της εγγραφής πραγματοποιείται με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως σχετικού δικαιολογητικού(βεβαίωση ή πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου)
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Ακύρωση συμμετοχής

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, χωρίς επιβάρυνση, το αργότερο 3 ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, αλλιώς επιβαρύνεται με 50% επί του ποσού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 36 23 029 εσωτ. 111, ώρες 09:30-17:30 ή στο e-mail: seminars@cecl.gr.


Φόρμα δήλωσης συμμετοχής