4 Οκτωβρίου 2023
Ευρωπαϊκές πολιτικές για το περιβάλλον και την ενέργεια: Νομική και οικονομική διάσταση

Πού απευθύνεται;

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται κυρίως σε δικηγόρους, στελέχη εταιρειών, δικηγορικών γραφείων & δικηγορικών εταιρειών, αλλά και δασολόγους, πολεοδόμους, περιβαλλοντολόγους, πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες, μηχανικούς περιβάλλοντος, και σε όλες τις συναφείς ειδικότητες, καθώς και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες των συναφών ειδικοτήτων με το Περιβαλλοντικό και Δασικό Δίκαιο.

Σκοπός

Αποσκοπεί στο να παράσχει βασικές γνώσεις επί του αντικειμένου του δικαίου για την κλιματική αλλαγή στη διεθνή, ενωσιακή και εθνική του διάσταση. Ιδίως, στο να εισαγάγει τον ακροατή σε ζητήματα που αφορούν τους στόχους μετριασμού και προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής, στα ζητήματα δίκαιης μετάβασης, ευρωπαϊκής ταξινομίας και σε ζητήματα climate change litigation.

Περιεχόμενο

1.  Ενωσιακή αρμοδιότητα για το περιβάλλον και την ενέργεια

2.  Περιβαλλοντική φορολογία

3.  Δίκαιο βιώσιμης χρηματοδότησης (ESG)

4.  Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ)

5.  Περιβαλλοντική Εκτίμηση

6.  Περιβαλλοντική Ευθύνη

7.  Δικαστική προστασία σε επίπεδο ΕΕ

Εισηγητές

Ο Παναγιώτης Γαλάνης είναι Δικηγόρος, νομικός σύμβουλος Περιβαλλοντικού-Πολεοδομικού Δικαίου, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης στο Δίκαιο Περιβάλλοντος Νομικής ΕΚΠΑ και Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Νομικής Σχολής EKΠΑ.

Ασχολείται ερευνητικά, συγγραφικά και δικηγορικά με το Δίκαιο Περιβάλλοντος και το Πολεοδομικό Δίκαιο. Έχει συγγράψει εγχειρίδια δικαίου περιβάλλοντος, με τίτλο «Δημόσιο Δίκαιο της Αναδάσωσης», «Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αδειοδότηση» (εκδ. Νομ. Βιβλιοθήκη) και «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στο Δίκαιο του Περιβάλλοντος» (Πρακτικά Θέματα-Νομολογία), καθώς και συγγράμματα Ατομικών Δικαιωμάτων και Διοικητικού Δικαίου. Έχει συγγράψει, επίσης, περισσότερες από 50 μελέτες δημοσιευθείσες (ή υπό δημοσίευση) σε νομικά περιοδικά (εκδ. Νομ. Βιβλιοθήκη, Σάκκουλας κλπ.), όπως και σχολιασμούς αποφάσεων.

 Παράλληλα, έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε συνέδρια ποικίλων φορέων, π.χ. ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, ΕΜΠ και σε σχετικούς φορείς με το περιβάλλον, π.χ. Hellas GIS, ενώ έχει πραγματοποιήσει και προσκεκλημένες εισηγήσεις, σε συναφή αντικείμενα.

Ο Δημήτρης Σκαφτούρος είναι Δικηγόρος, ειδικευμένος σε θέματα Πολεοδομικού Δικαίου, Συνταγματικού Δικαίου, Διοικητικού Δικαίου, Δημοσίων Πολιτικών και Πολιτικών Συστημάτων. Ερευνά ζητήματα πολιτικού σχεδιασμού και υλοποίησης Δημοσίων Πολιτικών, όπως και ζητήματα εκλογικής φύσεως. Κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (LL.M) με τομέα αναφοράς «Δημόσιο Δίκαιο» στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Sc.) με τομέα αναφοράς «Πολιτικό Σύστημα και Δημόσιες Πολιτικές» στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Επίκειται, δε, η εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στον εν λόγω κλάδο.

Ασχολείται με νομική συμβουλευτική και δικηγορικές υποθέσεις Πολεοδομικού αλλά και εν γένει Διοικητικού Δικαίου (Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας, Φορολογικού, Περιβαλλοντικού, Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης κ.α.). Διατηρεί δικηγορικό γραφείο στην Αττική, από το οποίο αναλαμβάνει νομική εκπροσώπηση υποθέσεων σε όλη την Ελλάδα. Έχει χειριστεί υποθέσεις Δημοσίου Δικαίου και έχει αναλάβει τη σταθερή εκπροσώπηση των συμφερόντων πολλών εταιρειών σε διοικητικής υφής ζητήματα. Περαιτέρω, έχει ασχοληθεί με τον οικονομικό, νομικό και διοικητικό εξορθολογισμό εταιρειών και σωματείων, αλλά και την εκπροσώπησή τους σε διάφορα συνέδρια της Ελλάδας.

Έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις σε πλήθος συνεδρίων συναφών αντικειμένων σε πολλά Α.Ε.Ι. της χώρας, όπως το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, καθώς και σε θεσμούς εγνωσμένου κύρους όπως την Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού. Ομιλεί Αγγλικά, Γαλλικά, Τουρκικά καθώς και την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: 4/10/23
Ώρα διεξαγωγής: 17:00 – 21:00

Μέθοδος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

Εκπαιδευτικό υλικό

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν αρχείο με τα σημαντικότερα σημεία της παρουσίασης (PPT).

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων .

Κόστος συμμετοχής

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 80,00€
Για νομικά πρόσωπα: 100,00€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 28/9/23
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 20/9/23, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.*

*Η ολοκλήρωση της εγγραφής πραγματοποιείται με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως σχετικού δικαιολογητικού(βεβαίωση ή πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου)
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Ακύρωση συμμετοχής

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, χωρίς επιβάρυνση, το αργότερο 3 ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, αλλιώς επιβαρύνεται με 50% επί του ποσού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 36 23 029 εσωτ. 111, ώρες 09:30-17:30 ή στο e-mail: seminars@cecl.gr.


Φόρμα δήλωσης συμμετοχής