20 Ιουνίου 2023:
Διαχείριση Ενέργειας: Νομικές και Κοινωνικές Διαστάσεις

Που απευθύνεται

Σε έμπειρους και νέους νομικούς, δικηγόρους και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων.

Σκοπός

Η κατάλληλη ενημέρωση δικηγόρων και στελεχών επιχειρήσεων, ώστε να ανταποκρίνονται άμεσα και αποτελεσματικά στα νέα νομικά και επιχειρηματικά δεδομένα υπό το πρίσμα των εθνικών και ευρωπαϊκών εξελίξεων.

Περιεχόμενο

  • Ιστορική αναδρομή των ενεργειακών εξελίξεων – αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Ο στόχος της δίκαιης ενεργειακής μετάβασης και η αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.
  • Διμερείς Συμβάσεις Αγοράς Ενέργειας (PPAs) – Μηχανισμός Green Pool: Νομοθετικό πλαίσιο και διεθνείς τάσεις.
  • Οι κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της ενέργειας.
  • Το ενεργειακό μέλλον της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκλήσεις και ευκαιρίες.

Εισηγητής

Ορέστης Ομράν

Ο Ορέστης Ομράν είναι δικηγόρος στην Ελλάδα, Αγγλία και στις ΗΠΑ, διδάκτωρ Συγκριτικού Συνταγματικού Δικαίου και εργάζεται ως εταίρος σε διεθνή δικηγορική εταιρεία στις Βρυξέλλες. 

Συμβουλεύει ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ενέργειας, των τραπεζών και των κατασκευών σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Είναι αναγνωρισμένος από πληθώρα διεθνών οργανισμών αξιολόγησης δικηγόρων (Chambers, Legal500, IFLR) ως ένας από τους κορυφαίους διεθνείς δικηγόρους χρηματοοικονομικού δικαίου, δικαίου ενέργειας και δικαίου ανταγωνισμού στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Συμμετέχει ως ομιλητής σε επιχειρηματικά και νομικά συνέδρια και διδάσκει ως επισκέπτης λέκτορας σε πολλά πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής. Επίσης, αρθρογραφεί τακτικά στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο επί διεθνών και ελληνικών οικονομικών, ενεργειακών και κοινωνικών ζητημάτων.

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής

Ημερομηνία διεξαγωγής: 20/6/23
Ώρα διεξαγωγής: 16:00 – 21:00

Μέθοδος διεξαγωγής

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

Εκπαιδευτικό υλικό

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα λάβουν το υλικό του σεμιναρίου.

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης κάθε προγράμματος επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής, με την οποία πιστοποιείται η απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων .

Κόστος συμμετοχής

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 80,00€
Για νομικά πρόσωπα: 100,00€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 15/6/23
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 7/6/23, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.*

*Η ολοκλήρωση της εγγραφής πραγματοποιείται με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου.

Εκπτωτική Πολιτική

Προπτυχιακοί φοιτητές: έκπτωση 50% κατόπιν επιδείξεως φοιτητικής ταυτότητας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Ασκούμενοι/νέοι δικηγόροι: έκπτωση 20% κατόπιν επιδείξεως σχετικού δικαιολογητικού(βεβαίωση ή πιστοποιητικό Δικηγορικού Συλλόγου)
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Άνεργοι: έκπτωση 30% κατόπιν επιδείξεως κάρτας ανεργίας
(η έκπτωση δεν συνδυάζεται με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής)

Συμμετοχές 2 και άνω ατόμων από το ίδιο νομικό πρόσωπο: έκπτωση 10%

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής: έκπτωση 15% για όσους προβούν σε δήλωση συμμετοχής και καταβολή του αντιτίμου ως την ημερομηνία πρόωρης εγγραφής

Ακύρωση συμμετοχής

Ακύρωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, χωρίς επιβάρυνση, το αργότερο 3 ημέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, αλλιώς επιβαρύνεται με 50% επί του ποσού.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 36 23 506, ώρες 09:30-17:30 ή στο e-mail: seminars@cecl.gr.


Φόρμα Συμμετοχής