Ανακοίνωση θέσης: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ

Το

Ίδρυμα Θεμιστοκλή & Δημήτρη Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου επιθυμεί να προσλάβει

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟ

με σύμβαση μερικής / εκ περιτροπής απασχόλησης

Κωδικός Θέσης LIB0124

Καθήκοντα:

  • Καταγραφή βιβλίων του Ιδρύματος και δημιουργία αντίστοιχων βιβλιογραφικών εγγραφών στο βιβλιοθηκονομικό σύστημα openABEKT σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες καταλογογράφησης.
  • Εκτύπωση και επικόλληση γραμμοκωδίκων (barcodes) και δεκαδικών ταξινομικών αριθμών στα καταλογογραφημένα βιβλία.
  • Θεματική οργάνωση των καταλογογραφημένων βιβλίων σύμφωνα με το δεκαδικό σύστημα ταξινόμησης Dewey και τοποθέτησή τους στις σχετικές προθήκες της βιβλιοθήκης του Ιδρύματος.  
  • Ενημέρωση του ηλεκτρονικού καταλόγου των περιοδικών με τα νεοεκδοθέντα τεύχη των περιοδικών.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο με κατεύθυνση Βιβλιοθηκονομίας
  • Kαλή γνώση του προγράμματος openABEKT
  • Άριστη χρήση Η/Υ και MS Office (Word, Excel)
  • Προϋπηρεσία επιθυμητή

Παροχές:

  • Ευέλικτο ωράριο, ασφάλιση

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα με e-mail στο secretariat@cecl.gr αναγράφοντας τον κωδικό θέσης LIB0124.

Όλα τα βιογραφικά θα συλλεχθούν και θα αξιολογηθούν με απόλυτη εχεμύθεια και διακριτικότητα. Τα βιογραφικά θα παραμείνουν στη βάση δεδομένων του Ιδρύματος για διάστημα 6 μηνών.