Ανακοίνωση θέσης: SENIOR PROJECT MANAGER

Το

Ίδρυμα Θεμιστοκλή & Δημήτρη Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου επιθυμεί να προσλάβει

συνεργάτη τμήματος αναπτυξιακών προγραμμάτων

SENIOR PROJECT MANAGER

Κωδικός Θέσης PROJ1123

Περιγραφή θέσης:

 • Διαχείριση διεθνών και κοινοτικών έργων: συντονισμός και υλοποίηση δράσεων, κατάρτιση αναφορών προόδου, επικοινωνία με αρμόδιους φορείς
 • Συντονισμός υποβολής προτάσεων αναπτυξιακών προγραμμάτων: εντοπισμός προγραμμάτων, εύρεση εταίρων, συντονισμός υποβολής εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων (πχ EC Grants, Horizon, ΕΣΠΑ, EuropeAid Technical Assistance projects)

Εκπαίδευση:

Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο κοινωνικών επιστημών και να χειρίζεται άριστα την αγγλική γλώσσα. Επίσης θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος
 • Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Εμπειρία:

Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τριετή εμπειρία στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Ειδικότερα:

 • Γνώση των διαδικασιών κοινοτικών διαγωνισμών
 • Εμπειρία στην υλοποίηση διακρατικών έργων
 • Εμπειρία στη διαχείριση κοινοτικών έργων στην Ελλάδα
 • Ικανότητα εργασίας υπό αυστηρά χρονοδιαγράμματα
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με διεθνείς ομάδες επιστημόνων

Επιπλέον προσόντα που θα εκτιμηθούν:

 • Πιστοποίηση διαχείρισης έργων ή αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση κοινοτικών έργων
 • Δυνατότητα για ταξίδια μικρής διάρκειας εντός Ευρώπης

Παροχές:

 • Θέση πλήρους απασχόλησης με έδρα την Αθήνα
 • Δυνατότητα συνεργασίας με επιστήμονες διεθνούς κύρους

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό στα αγγλικά, συνοδευόμενο από επιστολή ενδιαφέροντος στα αγγλικά, με e-mail στο secretariat@cecl.gr αναγράφοντας τον κωδικό θέσης PROJ1123, έως τις 24 Νοεμβρίου 2023.

Όλα τα βιογραφικά θα συλλεχθούν και θα αξιολογηθούν με απόλυτη εχεμύθεια και διακριτικότητα. Τα βιογραφικά θα παραμείνουν στη βάση δεδομένων του Ιδρύματος για διάστημα 6 μηνών.