Ανακοίνωση θέσης: Βοηθός Λογιστή

Το

Ίδρυμα Θεμιστοκλή & Δημήτρη Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου επιθυμεί να προσλάβει

ΒΟΗΘΟ ΛΟΓΙΣΤΗ

με σύμβαση ορισμένου χρόνου

(Κωδικός Θέσης ACC0123)

Καθήκοντα:

 • Τιμολόγηση, καταχωρήσεις παραστατικών, συμφωνία τραπεζών, πληρωμές, εισπράξεις, συμβάσεις – ιδιωτικά συμφωνητικά
 • Προετοιμασία οικονομικών αναφορών
 • Προετοιμασία δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών για διαγωνισμούς υπηρεσιών σε έργα ΕΣΠΑ
 • Γραμματειακή υποστήριξη οικονομικού τμήματος – λογιστηρίου
 • Διευθέτηση θεμάτων καθημερινής διοικητικής λειτουργίας και υποδομής

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με κατεύθυνση Λογιστικής / Οικονομικών / Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Προϋπηρεσία 3 ετών σε θέση βοηθού λογιστή και βιβλία Γ’ κατηγορίας
 • Πολύ καλή γνώση του προγράμματος Pylon της Epsilon Net
 • Άριστη χρήση Η/Υ και MS Office (Word, Excel, Outlook)
 • Υπευθυνότητα, τήρηση προθεσμιών, ακρίβεια και συνέπεια

Παροχές:

 • Θέση πλήρους απασχόλησης στο κέντρο της Αθήνας (με δυνατότητα και για μερική απασχόληση)
 • Μισθός βάσει προσόντων

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα με e-mail στο account@cecl.gr αναγράφοντας τον κωδικό θέσης ACC0123. Όλα τα βιογραφικά θα συλλεχθούν και θα αξιολογηθούν με απόλυτη εχεμύθεια και διακριτικότητα. Τα βιογραφικά θα παραμείνουν στη βάση δεδομένων του Ιδρύματος για διάστημα 6 μηνών.