23 Νοεμβρίου 2022: Περιβαλλοντική Φορολογία

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Περιβαλλοντική Φορολογία», στις 23/11/2022, ημέρα Τετάρτη, και ώρες 17:30-21:00.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε νομικούς και δικηγόρους που εξειδικεύονται στα πεδία του: Συνταγματικού, Διοικητικού, Φορολογικού και του Ευρωπαϊκού Δικαίου, καθώς και στο Δίκαιο Περιβάλλοντος. Απευθύνεται επίσης σε σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δικαστών, σε σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές Α.Ε.Ι. των Νομικών Σχολών και Σχολών Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών, σε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, σε οικονομολόγους Περιβάλλοντος, σε πολίτες/μέλη Μ.Κ.Ο. και περιβαλλοντικών συλλόγων από την κοινωνία των πολιτών.

ΣΚΟΠΟΣ

Βασική επιδίωξη του Σεμιναρίου είναι η προώθηση της σημασίας της Περιβαλλοντικής Φορολογίας στη σύγχρονη Δημόσια Διακυβέρνηση τόσο με δημοσιονομικές, όσο και με αναπτυξιακές επιπτώσεις ανάμεσα στην οικονομία της αγοράς και στην κοινωνία των πολιτών.

Με επαγωγικό σημείο αναφοράς την οικονομική ανάλυση του δημοσίου δικαίου επιδιώκεται να αναδειχθούν βιώσιμες εφαρμογές για τη σύνθεση και την εξισορρόπηση των δημοσιονομικών παρεμβάσεων με τρόπο ανταγωνιστικό, δίκαιο και αμοιβαία επωφελή για το Κράτος και την Αγορά. Με την ευρύτερη διάχυση και τη συγκροτημένη καθιέρωση της Περιβαλλοντικής Φορολογίας θα καταδειχθεί πως καλλιεργείται ως θεσμική και μεταρρυθμιστική προοπτική ο συνδυασμός του τεχνοκρατισμού με τη δημοκρατική και την κοινωνική ανταπόκριση.

Ως εκ τούτου με αφορμή αυτή τη βάση αναλύονται οι πλέον κρίσιμες και χαρακτηριστικές μεθοδολογικές εκτιμήσεις για την καθιέρωση ενός ανοιχτά «πράσινου» δημοσιονομικού προσανατολισμού εν γένει.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1.  Ορισμός της έννοιας του «Περιβαλλοντικού Φόρου», διακρίσεις και κατηγοριοποιήσεις.

2.  «Πράσινες Δημοσιονομικές Πολιτικές»: Από εισπρακτικό δημοσιονομικό μέσο σε ανταγωνιστικό ρυθμιστικό εργαλείο βιώσιμων δημόσιων παρεμβάσεων.

3.  Ανάλυση και ερμηνεία α. της «Πιγκουβιανής» μεθοδολογίας, β. της θεωρίας του «διπλού μερίσματος» και γ. της παράλληλης περιβαλλοντικής αγοράς (theory of the second best)

4.  Η ενωσιακή περιβαλλοντική φορολογία από το πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο των Συνθηκών στις εθνικές δημοσιονομικές πολιτικές και η έμμεση άρση των “ultra vires” ενστάσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Μιχάλης Παπαγεωργίου

Ο Μιχάλης Παπαγεωργίου είναι Δικηγόρος, Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου (με ειδίκευση στο Συνταγματικό & Διοικητικό Δίκαιο) της Νομικής Σχολής Ε.Κ.Π. Αθηνών και Visiting Research Fellow – V.Scholar Researcher στο Πανεπιστήμιο του Cambridge (Wolfson College – Faculty of Law).

Διδάσκει στις Νομικές Σχολές του ΕΚΠΑ και του ΔΠΘ ως Εντεταλμένος Διδασκαλίας και Επιστημονικός Συνεργάτης αντίστοιχα.

Επίσης, είναι Επιστημονικός Συνεργάτης – Νομικός Σύμβουλος σε νησιωτικούς Δήμους, σε φορείς/εταιρείες Ο.Τ.Α. και σε Ν.Π.Δ.Δ. με εμπειρία στους τομείς της διοικητικής διακυβέρνησης, της βιώσιμης ανάπτυξης και των διοικητικών συμβάσεων. Μέχρι σήμερα έχει δημοσιεύσει 20 εκτενείς μελέτες Δημοσίου Δικαίου σε έγκριτα νομικά περιοδικά και έχει πραγματοποιήσει διαλέξεις σε Ακαδημαϊκά Προγράμματα/ Εκπαιδευτικά Σεμινάρια στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Η πρώτη του Μονογραφία έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Σάκκουλας και τον EPLO τον Μάρτιο του 2022.

Ήταν Επιστημονικός Σύμβουλος – Ειδικός Συνεργάτης στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Θ’ Αναθεώρηση του Ελληνικού Συντάγματος της Βουλής των Ελλήνων το φθινόπωρο του 2019, ενώ έχει διατελέσει μέλος σε διάφορες Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές. Κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών του σπουδών έχει λάβει 3 Βραβεία Πρωτεύσαντα από το Ι.Κ.Υ., ενώ είναι κάτοχος LLM και PhD με βαθμό Άριστα.

Αξία συμμετοχής:

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 75€
Για νομικά πρόσωπα: 95€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 17/11/2022
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 9/11/22, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.
Για να ενημερωθείτε σχετικά με την εκπτωτική πολιτική του Ιδρύματος, παρακαλούμε ανατρέξτε εδώ.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο  seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Με το πέρας του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης και θα αποσταλούν τα διαγράμματα της διάλεξης του Σεμιναρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο  seminars@cecl.gr.