29 & 30 Νοεμβρίου 2022: Επίκαιρα Ζητήματα Κοινωνικοασφαλιστικού Δικαίου – Από τη Θεωρία στην Πράξη Περαίωσης Συνταξιοδοτικών Υποθέσεων

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Επίκαιρα Ζητήματα Κοινωνικοασφαλιστικού Δικαίου – Από τη Θεωρία στην Πράξη Περαίωσης Συνταξιοδοτικών Υποθέσεων», στις 29 & 30/11/2022, ημέρα Τρίτη και Τετάρτη, και ώρες 17:00-21:00.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, λογιστές και στελέχη επιχειρήσεων, ανεξάρτητα αν τυγχάνουν εξοικείωσης ή μη με το χειρισμό συνταξιοδοτικών υποθέσεων, με στόχευση, την ενεργή σε ένα μεγάλο βαθμό, ένταξή τους στη διαχείριση σύνθετων κοινωνικοασφαλιστικών ζητημάτων.

Η νέα εποχή στην οποία εντάχθηκε το σύστημα απονομής συνταξιοδοτικών αποφάσεων μέσω της ψηφιοποίησης και της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των φορέων κοινωνικής ασφάλισης σε ένα ενιαίο οργανισμό, αναβάθμιση η οποία τελεί σε ουσιαστική διάδραση με την κωδικοποίηση της κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας, περιλαμβάνει αναπόφευκτα ένα ικανό διάστημα προσαρμογής. Ζητούμενο των ερευνητών και εξειδικευμένων επαγγελματιών, είναι η προσπάθεια επίλυσης των ζητημάτων που ανακύπτουν από την προσαρμογή και συσχέτιση των παλαιών διατάξεων με την νέα ασφαλιστική νομοθεσία – τουλάχιστον κατά την διαδικασία υποβολής συνταξιοδοτικών αιτημάτων και μετέπειτα κατά την έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων.

Ενόψει δε των επίκαιρων εξελίξεων αναφορικά με την αποσύνδεση της αποκλειστικής διαχείρισης – αρχικά κάποιων κατηγοριών- συνταξιοδοτικών φακέλων από τη Διοίκηση και της ένταξης στη διαδικασία της απονομής συντάξεων εξειδικευμένων και πιστοποιημένων κατηγοριών επαγγελματιών, το σεμινάριο στοχεύει στην επιμόρφωση και εκπαίδευση των συμμετεχόντων στον ορθό χειρισμό των ποικίλων περιπτώσεων συνταξιοδοτικών φακέλων, που ανακύπτουν με βάση την εμπειρία διεκπεραίωσης κοινωνικοασφαλιστικών υποθέσεων και τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σεμιναρίου, είναι η εξοικείωση και επιμόρφωση των δικηγόρων, λογιστών και στελεχών επιχειρήσεων, που ασχολούνται με τα εν γένει ζητήματα της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, επί τη βάση των γενικών αρχών αυτής, της εφαρμοστέας νομοθεσίας και κατά περίπτωση εγκυκλίων, της κατοχύρωσης/θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, την εξέταση ζητημάτων κατηγοριών ασφαλισμένων (όχι μόνο των κατά περίπτωση επιτρεπτών για τον χειρισμο από πιστοποιημένους επαγγελματίες περιπτώσεων), την αναγνώριση πλασματικών ετών, τον υπολογισμό της σύνταξης, καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία συνταξιοδότησης, με τη χρήση ειδικών πινάκων και σχετικών παραδειγμάτων.

Για την πληρέστερη προσέγγιση των διερευνούμενων ζητημάτων και την κάλυψη περισσότερων περιπτώσεων ασφαλισμένων προερχόμενων από τους εντασσόμενους στον e-ΕΦΚΑ φορείς, το σεμινάριο θα υλοποιηθεί σε δύο μέρη, δηλαδή σε ένα διήμερο τετράωρων εισηγήσεων, οι οποίες θα διατηρούν κατά το δυνατόν εφικτό κάποια σχετική αυτοτέλεια, ώστε να μπορεί κανείς να συμμετάσχει στην εκπαιδευτική διαδικασία, τόσο ενιαία όσο και ανεξάρτητα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Α΄ ΗΜΕΡΑ

  • Εισαγωγή – Νομοθετικό πλαίσιο -Θεμελίωση – Κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος – Έναρξη και λήξη συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
  • Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ασφαλισμένων έως την 31.12.1992:

Α) Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με διατάξεις τ. Δημοσίου.

Β) Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με διατάξεις τ. ΙΚΑ.

Γ) Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με διατάξεις τ. ΟΑΕΕ.

Δ) Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με διατάξεις τ. ΕΤΑΑ (ΤΑΝ-ΤΣΜΕΔΕ-ΤΣΑΥ).

Ε) Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με διατάξεις τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

ΣΤ) Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με διατάξεις τ. ΝΑΤ.

Ζ) Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με διατάξεις τ. ΟΓΑ.

Η) Επικουρικοί Φορείς Ασφάλισης.

Β΄ ΗΜΕΡΑ

  • Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ασφαλισμένων μετά την 01.01.1993.
  • Κοινές διατάξεις για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης – Δικαιούχοι Σύνταξης λόγω θανάτου.
  • Υπολογισμός σύνταξης (Τρόπος υπολογισμού κύριας σύνταξης – τρόπος υπολογισμού επικουρικής σύνταξης – Παραδείγματα).
  • Πλασματικοί χρόνοι  (Νομοθετικό πλαίσιο – Παραδείγματα).
  • Διαδοχική ασφάλιση (Νομοθετικό πλαίσιο – Παραδείγματα).
  • – Νομοθετικό πλαίσιο – Παραδείγματα.
  • Απασχόληση συνταξιούχων.
  • Προαιρετική ασφάλιση.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Κατερίνα Λαμπρούτσου

Η Κατερίνα Λαμπρούτσου είναι Υποψήφια Διδάκτορας στο γνωστικό αντικείμενο των Εργασιακών Σχέσεων στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Σπούδασε Νομική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2005) και Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (2018). Επιπλέον, το 2015 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Τμήμα Νομικής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στον Τομέα Β’ Ιδιωτικού Δικαίου, με ειδίκευση στο Εργατικό Δίκαιο.

Το ερευνητικό της ενδιαφέρον αφορά τις σύγχρονες εργασιακές σχέσεις στο ελληνικό και ευρωπαϊκό πεδίο με έμφαση στην ευελιξία της εργασίας, το συνδικαλιστικό κίνημα, την εργατική συμμετοχή, τις πολιτικές απασχόλησης και τον κοινωνικό διάλογο, αλλά και την επίδραση των μνημονίων και της οικονομικής κρίσης στο σύγχρονο εργασιακό και κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι.

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και της Εταιρείας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και εργάζεται ως δικηγόρος – εργατολόγος με εξειδίκευση σε θέματα εργατικού, κοινωνικοασφαλιστικού και δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου .

Αξία συμμετοχής:

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 100€
Για νομικά πρόσωπα: 120€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 24/11/2022
Σημαντική σημείωση: Για το συγκεκριμένο σεμινάριο δεν ισχύει η εκπτωτική πολιτική του Ιδρύματος

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο  seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Με το πέρας του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης και θα αποσταλεί ηλεκτρονικά υλικό στο οποίο θα συμπεριλαμβάνεται η σχετική νομοθεσία, case studies και βοηθητικές εγκύκλιοι.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο  seminars@cecl.gr.