9 Νοεμβρίου 2022: Η Προστασία του Καταναλωτή με το Ν. 4933/2022

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Η Προστασία του Καταναλωτή με το Ν. 4933/2022», στις 9/11/2022, ημέρα Τετάρτη, και ώρες 16:00-21:00.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους και δικαστές, στελέχη επιχειρήσεων, ιδίως Marketing Managers και υπευθύνους πωλήσεων, στελέχη του Δημοσίου και μη κυβερνητικών οργανώσεων που ασχολούνται με την προστασία του καταναλωτή, καθώς και σε φοιτητές με ακαδημαϊκό και επαγγελματικό ενδιαφέρον για την οικεία θεματική.

ΣΚΟΠΟΣ

Στις 11.04.2018 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η πρωτοβουλία «Νέα Συμφωνία για τους καταναλωτές», δηλ. ένα πακέτο μέτρων που αποσκοπούσε στην ενίσχυση της επιβολής και τον εκσυγχρονισμό του Ενωσιακού Καταναλωτικού Δικαίου ενόψει αυξανόμενου κινδύνου παραβιάσεων λόγω των εξελίξεων της αγοράς.

Η πρωτοβουλία αποτελείτο από δύο Προτάσεις Οδηγιών, μία για τις αντιπροσωπευτικές αγωγές και μία για την καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό του ουσιαστικού καταναλωτικού δικαίου, που αντιστοίχως απέδωσαν την Οδηγία (ΕΕ) 2020/1828  και την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161.

Η Οδηγία 2019/2161 τροποποιεί τέσσερεις Οδηγίες για την προστασία του καταναλωτή, χάρη στο οποίο περιεχόμενο της αποδίδεται το προσωνύμιο “Omnibus” (δέσμη μέτρων). Πρόκειται για τις Οδηγίες 2005/29/ΕΚ  για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, 2011/83/ΕΕ  για τα δικαιώματα των καταναλωτών, 93/13/ΕΟΚ  για τις καταχρηστικές ρήτρες των καταναλωτικών συμβάσεων και 98/6/ΕΚ  για την αναγραφή των τιμών στα καταναλωτικά προϊόντα. Στη χώρα μας οι τρεις πρώτες από τις παραπάνω Οδηγίες βρίσκονται ενσωματωμένες στο Ν. 2251/1994, ενώ η τέταρτη έχει μεταφερθεί με το Ν. 4177/2013 και τις ΥΑ 56885/19.11.2014, ΥΑ 91354/24.08.2017. Το Μάιο του 2022 δημοσιεύτηκε ο Ν. 4933/2022  που τροποποιεί τα νομοθετήματα αυτά, μεταφέροντας στην ελληνική έννομη τάξη την Οδηγία Omnibus.

Το σεμινάριο αναλύει πώς διαμορφώνεται η ρύθμιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και των καταναλωτικών συμβάσεων μετά τις αλλαγές που επήλθαν από την έσχατη τροποποίηση του Ν. 2251/1994 κατά τα παραπάνω. Όπως θα καταδειχθεί, οι σχετικές παρεμβάσεις εκσυγχρονίζουν τη νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή ενόψει ιδίως των δυνατοτήτων που επιφυλάσσει για τους προμηθευτές το ψηφιακό περιβάλλον.

Πιο συγκεκριμένα, οι περισσότερες από τις νέες διατάξεις που ενσωματώθηκαν στο Ν. 2251/1994 σκοπό έχουν να ρυθμίσουν τρεις τάσεις που εμφανίζει η προώθηση των πωλήσεων στην ψηφιακή οικονομία: α) τη χρήση αξιολογήσεων για σκοπούς μάρκετινγκ (review marketing), β) την πώληση αγαθών μέσω επιγραμμικών αγορών (online marketplaces) και τη χρήση μηχανών αναζήτησης για την κατάταξη των προσφορών σε τέτοιους ιστοτόπους (ranking), γ) τον καθορισμό τιμών βάσει αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων (algorithmic pricing, automated decision-making).

Περαιτέρω, σχολιάζεται πώς διαμορφώνεται το πλαίσιο κυρώσεων για παραβιάσεις του Ν. 2251/1994 βάσει της Οδηγίας Omnibus, ενώ σύντομη αναφορά γίνεται στη μεταχείριση που υπαγορεύει η τελευταία Οδηγία για τις εμπορικές πρακτικές της προώθησης προϊόντων «δύο ποιοτήτων» και της παράνομης μεταπώλησης εισιτηρίων για εκδηλώσεις.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Α. Νομική μεταχείριση του μάρκετινγκ με αξιολογήσεις (review marketing)

Β. Νομική μεταχείριση του μάρκετινγκ βάσει κατάταξης αποτελεσμάτων (ranking) σε μηχανές αναζήτησης 

Γ. Εκσυγχρονισμός της προσυμβατικής ενημέρωσης του καταναλωτή

α)Συμβάσεις που συνάπτονται από απόσταση

β)Συμβάσεις που συνάπτονται σε επιγραμμικές αγορές

Δ. Λοιπές τροποποιήσεις  του Ν. 2251/1994

α)Οι νέες επώνυμες εμπορικές πρακτικές για τα προϊόντα «δύο ποιοτήτων» και την παράνομη μεταπώληση εισιτηρίων

β)Αναθεώρηση του πλαισίου κυρώσεων επί συνδρομής αθέμιτης εμπορικής πρακτικής

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Ελένη Τζούλια

Η Ελένη Τζούλια είναι Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με ειδίκευση στο Δίκαιο των Επιχειρήσεων.

Διαθέτει μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο από το Ruprecht-Karls Universität Heidelberg της Γερμανίας και έχει απασχοληθεί ως ασκούμενη νομικός σύμβουλος – ειδικός επιστήμονας στη Γενική Γραμματεία Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες και στη Νομική Υπηρεσία του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή στο Στρασβούργο.

Εκπονεί μεταδιδακτορική έρευνα στο θέμα “Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας και Νέες Τεχνολογίες” με υποτροφία του ΙΚΥ και του Karl-Franzens-Universität Graz της Αυστριας.

Διαθέτει πολύχρονη διδακτική εμπειρία σε φορείς της τριτοβάθμιας, μετα-δευτεροβάθμιας και μη τυπικής εκπαίδευσης.

Αξία συμμετοχής:

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 85€
Για νομικά πρόσωπα: 110€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 3/11/2022
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 26/10/22, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.
Για να ενημερωθείτε σχετικά με την εκπτωτική πολιτική του Ιδρύματος, παρακαλούμε ανατρέξτε εδώ.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο  seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Με το πέρας του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης και θα αποσταλούν ηλεκτρονικά σε πλήρες κείμενο οι δικαστικές αποφάσεις που θα αναλυθούν, γραπτές σημειώσεις από τις επιμέρους ενότητες του σεμιναρίου, καθώς και μελέτες περίπτωσης με προτεινόμενη λύση και δημοσιευμένες επιστημονικές μελέτες της εισηγήτριας σχετικές με ζητήματα που θα θιγούν.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο  seminars@cecl.gr.