Menu

4 Oκτωβρίου 2022: Η Απάτη στον ΦΠΑ

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Η Απάτη στον ΦΠΑ», στις 4/10/2022, ημέρα Τρίτη, και ώρες 17:00-21:00.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται ιδίως σε δικηγόρους, λογιστές, φοροτεχνικούς καθώς και υπαλλήλους ελεγκτικών υπηρεσιών, οι οποίοι επιθυμούν να εμβαθύνουν στις διατάξεις σχετικά με την απάτη ΦΠΑ και την άμυνα του φορολογουμένου, για την παροχή πληρέστερων συμβουλευτικών και δικαστηριακών υπηρεσιών ή/και το χειρισμό τέτοιων υποθέσεων.

ΣΚΟΠΟΣ

Στόχος του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των νομικών με τη νομοθεσία του ΦΠΑ και κατόπιν με τις μορφές απάτης και άλλων καταχρηστικών πρακτικών που έχουν παρατηρηθεί διαχρονικά.

Επιπλέον έμφαση θα δοθεί στα συμπεράσματα της νομολογίας του ΔΕΕ, τόσο αναφορικά με τις γενικές αρχές και τα χαρακτηριστικά του ΦΠΑ (ως ευρωπαϊκού φόρου), όσο και με την άμυνα του φορολογουμένου, ειδικά σχετιζόμενη και με ατομικά δικαιώματα και την προστασία τους.

Τέλος, θα αναπτυχθούν και ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα μέτρα που έχουν υιοθετηθεί για τον περιορισμό της απάτης στο ΦΠΑ με ιδιαίτερη έμφαση στην διακρατική συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Γενικά χαρακτηριστικά του ΦΠΑ

 • Νομοθεσία ΦΠΑ (Ελληνική και Ευρωπαϊκή)
 • Συνοπτική περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του ΦΠΑ
  • Κοινοτικός φόρος
  • Έμμεσος και επιρριπτόμενος
  • Ουδετερότητα
  • Αναλογικότητα
  • Φόρος επί των συναλλαγών
 • Βασικές λειτουργίες του ΦΠΑ
  • Παράδοση αγαθών και παροχή υπηρεσιών
  • Δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών
  • Εσωτερικές και διασυνοριακές συναλλαγές
  • Τόπος φορολογίας
  • Υπαγόμενες και απαλλασσόμενες πράξεις

Τα είδη της απάτης στο ΦΠΑ

 • Τυπολογία
  • Απάτη καρουζέλ
  • Απόκρυψη φορολογητέας ύλης
  • Ψευδείς διασυνοριακές παραδόσεις αγαθών
  • Εικονικότητα ως προς τη συναλλαγή ή ως προς το πρόσωπο
 • Το έλλειμα ΦΠΑ και που οφείλεται
 • Βασικές διακρίσεις μεταξύ φοροαποφυγής, φοροδιαφυγής και απάτης

Νομολογία εθνικών δικαστηρίων και Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 • Βασικά συμπεράσματα των κυριότερων αποφάσεων του ΔΕΕ σχετικά με την απάτη στο ΦΠΑ
 • Ελληνική νομολογία και απάτη στο ΦΠΑ

Τρόποι αντιμετώπισης της απάτης και άμυνα του φορολογουμένου

 • Συνοπτική παρουσίαση των μέτρων που έχουν εφαρμοστεί σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση της απάτης ΦΠΑ
  • Ανταλλαγή πληροφοριών και διακρατική συνεργασία
 • Άμυνα του φορολογουμένου
  • ΕΣΔΑ και ατομικά δικαιώματα
  • Η καλή πίστη στη νομολογία των εθνικών και ευρωπαϊκών Δικαστηρίων

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
Δήμητρα Κούνη

Η Δήμητρα Κούνη είναι Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ στο φορολογικό δίκαιο, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, μέλος ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και ακαδημαϊκή υπότροφος στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Έχει εκτεταμένη εμπειρία σε θέματα φορολογίας σε συμβουλευτικό επίπεδο και έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε πλήθος σεμιναρίων και ημερίδων.

Αρθρογραφεί συχνά σε ελληνικά και διεθνή νομικά περιοδικά, σχολιάζοντας δικαστικές αποφάσεις ή κρίσιμα ζητήματα φορολογικού ενδιαφέροντος. 

Αξία συμμετοχής:

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 70€
Για νομικά πρόσωπα: 95€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 29/09/2022
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 21/09/22, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.
Για να ενημερωθείτε σχετικά με την εκπτωτική πολιτική του Ιδρύματος, παρακαλούμε ανατρέξτε εδώ.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο  seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Με το πέρας του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης και θα αποσταλεί ηλεκτρονικά η παρουσίαση του σεμιναρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο  seminars@cecl.gr.

Scroll to Top