11 Oκτωβρίου 2022: Νομιμοποίηση Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και o Ρόλος του Anti Money Laundering (AML) Officer

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Νομιμοποίηση Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και o Ρόλος του Anti Money Laundering (AML) Officer», στις 11/10/2022, ημέρα Τρίτη, και ώρες 16:00-21:00.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Δικηγόρους • Πιστωτικά  ιδρύματα • Ασφαλιστικές  επιχειρήσεις  και  ασφαλιστικούς  διαμεσολαβητές • Εταιρίες  επενδύσεων χαρτοφυλακίου • Εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων • Εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και συνδεδεμένους αντιπροσώπους τους • Ορκωτούς  ελεγκτές-λογιστές • Μεσίτες ακινήτων • Επιχειρήσεις καζίνο • Επιχειρήσεις, οργανισμούς και άλλους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες τυχερών  παιγνίων •Συμβολαιογράφους • Πρόσωπα  που  εμπορεύονται  ή  ενεργούν ως μεσάζοντες στο εμπόριο έργων τέχνης • Επιχειρήσεις εμπορίας  επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης

ΣΚΟΠΟΣ

Το Σεμινάριο έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να καταδείξει στους συμμετέχοντες τις βασικές πρόνοιες της νομοθεσίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας υπό το πρίσμα του Ν 4557/2018 όπως ισχύει.

Όσοι το παρακολουθήσουν θα μπορούν να ανταποκριθούν στον ρόλο και τις υποχρεώσεις του λειτουργού συμμόρφωσης, καθώς θα λάβουν τις απαραίτητες γνώσεις και τα εφόδια ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που δημιουργούνται για τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα και να συμμορφωθούν στην πράξη με τις υποχρεώσεις τους οι οποίες απορρέουν τόσο από τη διεθνή όσο και την Ελληνική νομοθεσία.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

• Εισαγωγή

- Τι είναι το ξέπλυμα χρήματος 

- Τα 3 στάδια του ξεπλύματος χρήματος

• Μέθοδοι νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

• Διεθνή πρότυπα για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

– Financial Action Task Force (FATF), Ευρωπαϊκή Ένωση (4η και 5η Ευρωπαϊκή Οδηγία), Basel Committee, Wolfsberg Group, Egmont Group, 

 – FATF Style Regional Bodies

• Η Ελληνική Νομοθεσία για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

- Ν 4557/2018 

• Πρόγραμμα και διαδικασίες για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

- Αναγνώριση  και εκτίμηση κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  και  χρηματοδότησης  της  τρομοκρατίας 

- Στοιχεία  και αξιολόγηση προγράμματος  πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες  δραστηριότητες  και  της  χρηματοδότησης  της  τρομοκρατίας 

- Ευθύνες  του  λειτουργού  συμμόρφωσης 

- Εκπαίδευση  προσωπικού 

- Ταυτοποίηση  Πελάτη  (KYC)  

- Μέτρα  δέουσας  επιμέλειας και αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας 

- Οικονομικές κυρώσεις (ΟΗΕ, ΗΠΑ,  ΕΕ) 

- Πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα 

- Δείκτες προειδοποίησης (red flags) για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

• Έλεγχος και Διερεύνηση ύποπτων συναλλαγών και διαχείριση – απάντηση σχετικών αιτημάτων από αρμόδιες αρχές

- Διεξαγωγή εσωτερικής έρευνας και διεξαγωγή έρευνας κατόπιν αιτήματος αρμόδιων φορέων

- Διερευνήσεις οι οποίες διενεργούνται  από  τις  αρχές 

- Αναφορές ύποπτων συναλλαγών 

- Συνεργασία μεταξύ κρατών σε θέματα πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – Πρακτική εφαρμογή

• FIU actual cases – Παρουσίαση και ανάλυση  υποθέσεων από διάφορες Εθνικές Αρχές Συμμόρφωσης.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Αργύρης Μπεντενιώτης

Ο Αργύρης Μ. Μπεντενιώτης είναι Δικηγόρος, εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας «Μπεντενιώτης & Συνεργάτες Δικηγόροι & Νομικοί Σύμβουλοι», συνιδρυτής της «AB Compliance», Certified Anti-Money Laundering Specialist από το Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) και διαπιστευμένος διαμεσολαβητής.

Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και πτυχίου Πολιτικών Επιστημών από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Σπουδών. Οι μεταπτυχιακές του σπουδές επικεντρώθηκαν στον τομέα του Διεθνούς Δικαίου Επενδύσεων (Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών) στο University College London (UCL) και της Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων (Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών) στο Καποδιστριακό πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Διεθνές Δίκαιο Επενδύσεων και την Περιφερειακή Ανάπτυξη στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών.

 Έχει διδάξει Επιχειρησιακό Δίκαιο σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το έτος 2017 έως και σήμερα είναι Επιστημονικός Συνεργάτης της Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει δημοσιεύσει σειρά επιστημονικών άρθρων τόσο σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά όσο και σε ξένα σχετικά με το Διεθνές Επενδυτικό Δίκαιο και την ανάπτυξη.

Αξία συμμετοχής:

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 85€
Για νομικά πρόσωπα: 110€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 6/10/2022
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 28/09/22, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.
Για να ενημερωθείτε σχετικά με την εκπτωτική πολιτική του Ιδρύματος, παρακαλούμε ανατρέξτε εδώ.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο  seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Με το πέρας του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης και θα αποσταλεί ηλεκτρονική το υλικό της παρουσίασης του σεμιναρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο  seminars@cecl.gr.