28 Σεπτεμβρίου 2022: Εθνικός Κλιματικός Νόμος και Κλιματική Αλλαγή

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Εθνικός Κλιματικός Νόμος και Κλιματική Αλλαγή», στις 28/09/2022, ημέρα Τετάρτη, και ώρες 17:00-21:00.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το παρόν σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους κλάδους που ασχολούνται με περιβαλλοντικά/πολεοδομικά ζητήματα και κλιματικής αλλαγής και δη τις νομικές τους διαστάσεις, συνεπώς σε δικηγόρους, νομικούς συμβούλους και στελέχη εταιρειών, μηχανικούς, αρχιτέκτονες, πολεοδόμους, μηχανολόγους, ειδικότητες της ενέργειας κλπ.

ΣΚΟΠΟΣ

Αποσκοπεί στο να παράσχει βασικές γνώσεις επί του αντικειμένου του δικαίου για την κλιματική αλλαγή στη διεθνή, ενωσιακή και εθνική του διάσταση. Ιδίως, στο να εισαγάγει τον ακροατή σε ζητήματα που αφορούν τους στόχους μετριασμού και προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής, στα ζητήματα δίκαιης μετάβασης, ευρωπαϊκής ταξινομίας και σε ζητήματα climate change litigation.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

  • Eισαγωγή στο δίκαιο για την κλιματική αλλαγή: χαρακτηριστικά, διεθνής εξέλιξη
  • Ενωσιακό Δίκαιο: Σύστημα Εμπορεύσιμων Εκπομπών Δικαιωμάτων Ρύπων (ETS), Δίκαιη Μετάβαση, Taxonomy Regulation
  • Εθνικός Κλιματικός Νόμος (N. 4936/2022): ρυθμίσεις, θετικά σημεία, ελλείψεις, προοπτικές, πρακτική εφαρμογή, Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης στις Λιγνιτικές Περιοχές (N. 4872/2021)
  • Climate Change Litigation – Οι διαφορές της κλιματικής αλλαγής ανά τον κόσμο και την Ελλάδα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Παναγιώτης Γαλάνης

Ο Παναγιώτης Γαλάνης είναι Δικηγόρος, νομικός σύμβουλος Περιβαλλοντικού-Πολεοδομικού Δικαίου, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης στο Δίκαιο Περιβάλλοντος Νομικής ΕΚΠΑ και Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Νομικής Σχολής EKΠΑ.

Ασχολείται ερευνητικά, συγγραφικά και δικηγορικά με το Δίκαιο Περιβάλλοντος και το Πολεοδομικό Δίκαιο. Έχει συγγράψει εγχειρίδια δικαίου περιβάλλοντος, με τίτλο «Δημόσιο Δίκαιο της Αναδάσωσης», «Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αδειοδότηση» (εκδ. Νομ. Βιβλιοθήκη) και «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στο Δίκαιο του Περιβάλλοντος» (Πρακτικά Θέματα-Νομολογία), καθώς και συγγράμματα Ατομικών Δικαιωμάτων και Διοικητικού Δικαίου. Έχει συγγράψει, επίσης, περισσότερες από 50 μελέτες δημοσιευθείσες (ή υπό δημοσίευση) σε νομικά περιοδικά (εκδ. Νομ. Βιβλιοθήκη, Σάκκουλας κλπ.), όπως και σχολιασμούς αποφάσεων.

Παράλληλα, έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε συνέδρια ποικίλων φορέων, π.χ. ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, ΕΜΠ και σε σχετικούς φορείς με το περιβάλλον, π.χ. Hellas GIS, ενώ έχει πραγματοποιήσει και προσκεκλημένες εισηγήσεις, σε συναφή αντικείμενα.

Αξία συμμετοχής:

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 90€
Για νομικά πρόσωπα: 120€
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 22/09/2022
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 15/09/22, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.
Για να ενημερωθείτε σχετικά με την εκπτωτική πολιτική του Ιδρύματος, παρακαλούμε ανατρέξτε εδώ.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο  seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Με το πέρας του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης και θα αποσταλεί αρχείο με τα σημαντικότερα σημεία της παρουσίασης.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο  seminars@cecl.gr.