14 Ιουνίου 2022: Οι Αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα “Οι Αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας”, στις 14/06/2022, ημέρα Τρίτη, και ώρες 16:00-21:00.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Στον δικηγόρο και στον ασκούμενο δικηγόρο, καθώς και σε κάθε εφαρμοστή του δικαίου που έρχεται σε επαφή με την δικαστηριακή εφαρμογή του δικαίου και δη με το δίκαιο επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση των κυριότερων αλλαγών στον ΚΠολΔ που επήλθαν με το Ν. 4842/2021 και τα μετέπειτα νομοθετήματα σε όλα τα επιμέρους κεφάλαια του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ από 1.1.2022.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κατά το σεμινάριο θα παρουσιαστεί σε αδρές γραμμές ο νέος θεσμός της πιλοτικής δίκης.

Κυρίως, όμως, θα παρουσιαστούν οι αλλαγές του Ν. 4842/2021 στο πεδίο της Τακτικής Διαδικασίας και της Αναγκαστικής Εκτέλεσης, που υπέστησαν τις σημαντικότερες τροποποιήσεις.

Δεν θα παραλειφθεί να παρουσιαστούν και οι αλλαγές στις ειδικές διαδικασίες, στα ένδικα μέσα και στα ασφαλιστικά μέτρα και οι ελάχιστες τροποποιήσεις στην Εκούσια Δικαιοδοσία και στις διατάξεις περί διαιτησίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
Φώτιος Κ. Γιαννούλας

Ο Φώτιος Γιαννούλας είναι δικηγόρος Αθηνών (2003), διορισμένος στον Άρειο Πάγο (2012).

Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο Αστικό Δίκαιο (ΕΚΠΑ 2003).

Δικηγορεί συστηματικά, ασχολούμενος κυρίως με το Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο, ιδίως δε το Δίκαιο της Αφερεγγυότητας και το Δίκαιο της Αναγκαστικής Εκτέλεσης. Από το 2016 είναι εισηγητής σε σεμινάρια του ΔΣΑ και άλλων φορέων (όπως της E-Themis). Είναι ιδρυτής και διαχειριστής εταίρος της δικηγορικής εταιρείας ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ.

Αξία συμμετοχής:

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 75 €
Για νομικά πρόσωπα: 95 €
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 9/06/2022
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 1/06/22, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.
Για να ενημερωθείτε σχετικά με την εκπτωτική πολιτική του Ιδρύματος, παρακαλούμε ανατρέξτε εδώ.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο  seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο  seminars@cecl.gr.