6 Απριλίου 2022: Η Δικονομία του Συμβουλίου της Επικρατείας

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Η Δικονομία του Συμβουλίου της Επικρατείας», στις 6/04/2022, ημέρα Τετάρτη, και ώρες 16:00-21:00.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε νομικούς, δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους καθώς και σε υποψήφιους σπουδαστές στην Εθνική Σχολή Δικαστών.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εμβάθυνση στο δικονομικό πλαίσιο που διέπει το Συμβούλιο της Επικρατείας, υπό το πρίσμα των πρόσφατων νομοθετικών μεταβολών και της επίκαιρης νομολογίας του δικαστηρίου, καθώς και η συμβολή, με πρακτικά παραδείγματα, στην  αποτελεσματική άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατεί με την αξιοποίηση των εργαλείων της ψηφιακής δικαιοσύνης.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην επίδραση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στη δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Δικαιοδοσία και αρμοδιότητα του ΣτΕ
 • Παρουσίαση των ενδίκων βοηθημάτων και μέσων (αίτηση ακύρωσης, υπαλληλική προσφυγή, έφεση, παρέμβαση, τριτανακοπή, αίτηση αναστολής, αίτηση αναίρεσης, αίτηση επανάληψης της διαδικασίας, αίτηση διόρθωσης-ερμηνείας, πρότυπη δίκη, υποβολή προδικαστικού ερωτήματος)
 • Γενικές προϋποθέσεις του παραδεκτού (ικανότητα διαδίκου, ικανότητα δικαστικής παράστασης, πληρεξουσιότητα)
 • Ειδικές προϋποθέσεις του παραδεκτού (έννομο συμφέρον, προθεσμία, φύση προσβαλλόμενης πράξης, ενδικοφανής προσφυγή ως προϋπόθεση του παραδεκτού, παράλληλη προσφυγή)
 • Προϋποθέσεις του παραδεκτού των προβαλλόμενων λόγων
 • Βασιμότητα των προβαλλόμενων λόγων
 • Προπαρασκευή και διαδικασία συζήτησης, (επιδόσεις, ορισμός δικασίμου, υποβολή δήλωσης ή προφορική ανάπτυξη, υποβολή υπομνημάτων, δικογράφου πρόσθετων λόγων)
 • Έκδοση της δικαστικής απόφασης και υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης
 • Διάλογος του Συμβουλίου της Επικρατείας με το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
 • Σχέση του Συμβουλίου της Επικρατείας με τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια
 • Η αξιοποίηση εργαλείων της ψηφιακής δικαιοσύνης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Δήμητρα Κ. Αναγνωστοπούλου

Η Δήμητρα Αναγνωστοπούλου είναι δικηγόρος, συνεργάτης της δικηγορικής εταιρείας «Αθανασίου-Γεραπετρίτης [σε δικηγορική αναστολή] και Συνεργάτες» και υποψήφια διδάκτωρ της Νομικής Σχολής Αθηνών στο γνωστικό αντικείμενο του συνταγματικού δικαίου.

Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο Δημόσιο Δίκαιο της Νομικής Σχολής Αθηνών και υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) για την εκπόνηση της διδακτορικής της διατριβής.

Η νομική της ενασχόληση προσανατολίζεται κυρίως στον τομέα του συνταγματικού δικαίου, του διοικητικού δικαίου, του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων, του περιβαλλοντικού δικαίου και του ενωσιακού δικαίου.

Είναι εισηγήτρια σε επιμορφωτικά σεμινάρια που άπτονται του διοικητικού και συνταγματικού δικαίου.

Αξία συμμετοχής:

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 70 €
Για νομικά πρόσωπα: 95 €
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 31/03/2022
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 24/03/22, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.
Για να ενημερωθείτε σχετικά με την εκπτωτική πολιτική του Ιδρύματος, παρακαλούμε ανατρέξτε εδώ.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο  seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο  seminars@cecl.gr.