9 Μαρτίου 2022: Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις», στις 9/03/2022, ημέρα Τετάρτη, και ώρες 17:30-20:30.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε νομικούς και δικηγόρους που εξειδικεύονται στο συνταγματικό, διοικητικό και ευρωπαϊκό δίκαιο, στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και στο δίκαιο περιβάλλοντος, σε σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δικαστών, σε σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές Α.Ε.Ι. των Νομικών Σχολών και Σχολών Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών, σε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, σε μηχανικούς και οικονομολόγους Περιβάλλοντος, σε πολίτες/ μέλη Μ.Κ.Ο. και περιβαλλοντικών συλλόγων από την κοινωνία των πολιτών.

ΣΚΟΠΟΣ

Βασική επιδίωξη του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση και η ανάλυση των «Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων» που εισέρχονται στην ενωσιακή έννομη τάξη και στο δημόσιο δίκαιο εν γένει δυναμικά και εκσυγχρονιστικά κατά την αλληλεπίδραση του Κράτους με την Αγορά.

Οι «Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» αναμορφώνουν το δίκαιο του ανταγωνισμού, αποδίδοντας τη σημασία της κοινωνικής ευθύνης και αναγνωρίζοντας καινοτόμα παραγωγικά κίνητρα στους όρους και στις συνθήκες της νομιμότητας.

Αν και στην Ελλάδα οι «Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» υιοθετούνται τυποποιημένα και αναιμικά από τους Δημόσιους Φορείς, η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδεικνύει το λειτουργικό τους ρόλο για τη μεταρρυθμιστική εμβέλεια ενός «συνεργατικού» κράτους δικαίου, που με διαφάνεια και  αποτελεσματικότητα συναλλάσσεται με την Οικονομία με γνώμονα το κοινωνικό όφελος και την περιβαλλοντική αειφορία.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1.  Ορισμός, Κριτήρια, Μεθοδολογική προσέγγιση των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων στο Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο.

2.  Το ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο στην ελληνική έννομη τάξη, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης και Είδη Διαγωνιστικής Διαδικασίας.

3.  Οι κατευθυντήριες Νομολογιακές Εκτιμήσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.  Ο προσυμβατικός Έλεγχος Νομιμότητας των Δημοσίων Συμβάσεων στην ελληνική έννομη τάξη και η απαίτηση για ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
Μιχάλης Θ. Παπαγεωργίου

Ο Μιχάλης Παπαγεωργίου είναι Δικηγόρος,  Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου (με ειδίκευση στο Συνταγματικό & Διοικητικό Δίκαιο) και Μεταδιδακτορικός Ερευνητής της Νομικής Σχολής Ε.Κ.Π. Αθηνών, V. R. Fellow – V.Scholar Researcher στο Πανεπιστήμιο του Cambridge (Wolfson College – Faculty of Law) και Επιστημονικός Συνεργάτης στη Νομική Σχολή του Δ.Π.Θ. (Διδάσκων Π.Δ. 407/80) με εντολή διδασκαλίας στο διοικητικό δίκαιο και στη διοικητική δικονομία.

Επίσης, είναι Ειδικός Νομικός Σύμβουλος σε νησιωτικούς Δήμους και σε φορείς/εταιρείες Ο.Τ.Α. στους τομείς της διοικητικής διακυβέρνησης, της βιώσιμης ανάπτυξης και των διοικητικών συμβάσεων.

Μέχρι σήμερα έχει δημοσιεύσει 18 εκτενείς μελέτες Δημοσίου Δικαίου σε έγκριτα νομικά περιοδικά (Το Σύνταγμα/Α.Ν. Σάκκουλας, Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου/Σάκκουλας,, Περιβάλλον και Δίκαιο/ Νομική Βιβλιοθήκη, Public Law Journal/ΕΕΔ) και έχει πραγματοποιήσει διαλέξεις σε Ακαδημαϊκά Προγράμματα/ Εκπαιδευτικά Σεμινάρια στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό (Cambridge), όπως και σε Πανελλήνια Συνέδρια, Ημερίδες Επιστημονικών Ινστιτούτων και Ενώσεων.  

Ήταν Επιστημονικός Συνεργάτης στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων για τη Θ΄ Αναθεώρηση του Ελληνικού Συντάγματος και έχει διατελέσει μέλος σε Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές.

Κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών του σπουδών έχει λάβει 3 Βραβεία Πρωτεύσαντα από το Ι.Κ.Υ., ενώ είναι κάτοχος LLM και PhD με βαθμό Άριστα. Η πρώτη του Μονογραφία είναι υπό έκδοση από τις εκδόσεις Σάκκουλας.

Αξία συμμετοχής:

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 50 €
Για νομικά πρόσωπα: 65 €
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 3/03/2022
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 23/02/22, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.
Για να ενημερωθείτε σχετικά με την εκπτωτική πολιτική του Ιδρύματος, παρακαλούμε ανατρέξτε εδώ.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο  seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο  seminars@cecl.gr.