1 Μαρτίου 2022: Το Νέο Πλαίσιο για τις Ηλεκτρονικές Συμβάσεις B2C & P2B στην ΕΕ: Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή και Δίκαιο για τις Επιγραμμικές Πλατφόρμες

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Το Νέο Πλαίσιο για τις Ηλεκτρονικές Συμβάσεις B2C & P2B στην ΕΕ: Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή και Δίκαιο για τις Επιγραμμικές Πλατφόρμες», στις 1/03/2022, ημέρα Τρίτη, και ώρες 16:00-21:00.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο αυτό θα παρουσιάσει με μια πρακτική προσέγγιση τις νομοθετικές αλλαγές στην προστασία του καταναλωτή (στις εξ αποστάσεως συμβάσεις πώλησης προϊόντων, υπηρεσιών και ψηφιακού περιεχομένου – Β2C ηλεκτρονικές συμβάσεις) καθώς και στο νέο πλαίσιο για την λειτουργία και παροχή των επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (ψηφιακές πλατφόρμες – Ρ2Β ηλεκτρονικές συμβάσεις).

Απευθύνεται σε δικηγόρους και λοιπούς νομικούς συμβούλους, αλλά και σε επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τις επερχόμενες αλλαγές στις ηλεκτρονικές πωλήσεις προς καταναλωτές αλλά και στις σχέσεις τους με τις ψηφιακές πλατφόρμες διαμεσολάβησης (marketplaces κλπ) δια μέσου των οποίων διενεργούν πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών.

 Επίσης αφορά σε νομικούς συμβούλους που συμβουλεύουν και σε επιχειρηματίες που λειτουργούν οι ίδιοι ψηφιακές πλατφόρμες διαμεσολάβησης και θέλουν να ενημερωθούν για τις ενέργειες που πρέπει να πράξουν και τις νέες διαδικασίες που οφείλουν να υιοθετήσουν με σκοπό την βελτίωση της διαφάνειας των επιγραμμικών υπηρεσιών τους βάσει της νέας νομοθεσίας.

ΣΚΟΠΟΣ

Να αντιληφθούν οι συμμετέχοντες τη διαχρονική εξέλιξη του δικαίου περί προστασίας του καταναλωτή στις εξ αποστάσεως συμβάσεις πώλησης και να εξοικειωθούν με τις διατάξεις της νέας νομοθεσίας στο συγκεκριμένο εξειδικευμένο αντικείμενο, να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους και να προετοιμάσουν τους εντολείς και τους συνεργάτες τους σχετικά με τις αλλαγές που προβλέπει το νέο ενωσιακό πλαίσιο για τις εξ’ αποστάσεως συμβάσεις με καταναλωτές (B2C συναλλαγές).

Επιπλέον  σκοπείται η εξοικείωση των συμμετεχόντων με το νομικό πλαίσιο που διέπει την συμμετοχή επιχειρήσεων σε ψηφιακές πλατφόρμες διαμεσολάβησης για την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών διά μέσου τρίτων (P2Β συναλλαγές) ή/και στην δημιουργία και λειτουργία τέτοιου είδους πλατφορμών, οι οποίες αποτελούν ένα διαρκώς ανελισσόμενο κανάλι πωλήσεων για τις επιχειρήσεις διαμεσολαβώντας στο ηλεκτρονικό εμπόριο (βλ. marketplaces).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το σεμινάριο επικεντρώνεται στις ηλεκτρονικές συμβάσεις εξ αποστάσεως, ήτοι στις συναλλαγές στο ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce). Οι κεντρικοί άξονες της εισήγησης αφορούν:

Α) Στις υποχρεώσεις των ηλεκτρονικών καταστημάτων που απορρέουν από το δίκαιο καταναλωτή ως προς τις εξ’ αποστάσεως συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shop) και καταναλωτών (B2C συναλλαγές). Στο πρώτο μέρος της εισήγησης θα παρουσιαστούν οι μεταβολές που επιφέρει η νέα νομοθεσία για την προστασία του Καταναλωτή (New Deal for Consumers, Οδηγίες 2019/770/ΕΕ, 2019/771/ΕΕ και 2019/2161/ΕΕ) στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο με έμφαση ειδικά στις εξ’ αποστάσεως συμβάσεις πώλησης αγαθών, υπηρεσιών και ψηφιακού περιεχομένου σε καταναλωτές.

Β) Στο δεύτερο μέρος της εισήγησης θα παρουσιαστούν i) οι πλατφόρμες ως εργαλείο πωλήσεων για τις B2C επιχειρήσεις στο ηλεκτρονικό εμπόριο και ii) οι νέες ρυθμίσεις που επιβάλλονται στη λειτουργία των πλατφορμών από την ενωσιακή νομοθεσία (Κανονισμός 2019/1150/ΕΕ, γνωστός και ως Platforms 2 Business Regulation) σχετικά με την διαφάνεια και την ίση μεταχείριση των επιχειρήσεων που συναλλάσσονται μέσω αυτών (P2B συναλλαγές).  

Τέλος, θα επιχειρηθεί μια συνολική επισκόπηση της διαμόρφωσης του νέου νομικού πλαισίου για τη λειτουργία των ηλεκτρονικών καταστημάτων και των επιγραμμικών πλατφορμών στο άμεσο μέλλον.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:
Μίνα Ζούλοβιτς

Η Μίνα Ζούλοβιτς είναι δικηγόρος LL.M., Συνέταιρος στη δικηγορική εταιρεία Ζούλοβιτς – Κοντογεώργου. Κατέχει μακρά εμπειρία και εξειδικευμένη νομική κατάρτιση στον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων με έμφαση σε ζητήματα ηλεκτρονικού επιχειρείν και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Μεγάλο μέρος της επαγγελματικής της δραστηριότητας περιλαμβάνει τη νομική υποστήριξη ενός απαιτητικού πελατολογίου αποτελούμενου από επιχειρηματίες δραστηριοποιούμενους στο χώρο του λιανικού και χονδρικού εμπορίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως τη βιομηχανία της μόδας, τα προϊόντα αισθητικής και ομορφιάς, τις μεταφορές, την βιομηχανία καπνικών ειδών, τον εξοπλισμό ηλεκτρικών ειδών, αλλά και σύγχρονους επιχειρηματίες από το χώρο της καινοτομίας, που δραστηριοποιούνται στη διαχείριση φυσικών και ψηφιακών αρχείων, τη λειτουργία διαδικτυακών πλατφορμών διαμεσολάβησης ηλεκτρονικού εμπορίου και ηλεκτρονικών αγορών (marketplaces).

Έχει διατελέσει μέλος του E-Regulation Committee του E-Commerce Europe από το 2014 και νομική σύμβουλος του GRECA/ΕΣΗΕ – (Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου) από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα. Περαιτέρω, έχει υπάρξει νομική σύμβουλος του Δημοσίου σε ποικίλες περιστάσεις, μεταξύ των οποίων και η παροχή συμβουλευτικής αρωγής σε ζητήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ψηφιακής υπογραφής και ασφάλειας συστημάτων.

Επιπλέον, έχει συμμετάσχει στο σύνολο των πρόσφατων νομοπαρασκευαστικών επιτροπών που αφορούσαν την τροποποίηση του ν. 2251/1994 (περί προστασίας του καταναλωτή) συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων που επήλθαν με την ενσωμάτωση των Οδηγιών 2011/83/ΕΕ και 2013/11/ΕΕ και το ν. 4512/2018, καθώς και στη σύνταξη του Κώδικα Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό εμπόριο. Πρόσφατα, συμμετείχε ως νομική σύμβουλος του GRECA (Greek e-Commerce Association) στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία του Κανονισμού 2019/1150/ΕΕ (P2B Regulation) για την διαφάνεια και την ίση μεταχείριση στο διαδίκτυο.

 Έχει διδάξει επί σειρά ετών σε προπτυχιακά και λοιπά εκπαιδευτικά προγράμματα ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων και ποικίλων εκπαιδευτικών φορέων (IST College υπό την αιγίδα του University of Hardfordshire, AIT υπό την αιγίδα του Carnegie Mellon, Eltrun υπό την αιγίδα του ΟΠΑ, Excelixis κλπ).

Αξία συμμετοχής:

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 70 €
Για νομικά πρόσωπα: 95 €
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 24/02/2022
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 16/02/22, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.
Για να ενημερωθείτε σχετικά με την εκπτωτική πολιτική του Ιδρύματος, παρακαλούμε ανατρέξτε εδώ.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο  seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο  seminars@cecl.gr.