24 Φεβρουαρίου 2022: Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», στις 24/02/2022, ημέρα Πέμπτη, και ώρες 16:00-21:00.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε δικηγόρους και ασκούμενους δικηγόρους, σε διοικητικούς δικαστές, σπουδαστές της ΕΣΔΙ, μεταπτυχιακούς φοιτητές Τμημάτων Νομικής και εν γένει νομικούς ασχολούμενους με το δημόσιο δίκαιο.

ΣΚΟΠΟΣ

Η ερμηνευτική προσέγγιση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας με παράθεση και κριτική της σχετικής νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Διοικητικών Δικαστηρίων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

  • Διοικητική πράξη: Έννοια – Διακρίσεις
  • Όργανα παραγωγής διοικητικής πράξης: Αρμοδιότητα– Συγκρότηση – Σύνθεση και Λειτουργία αυτών
  • Το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης: Κανόνας – Εξαιρέσεις
  • Ανάκληση διοικητικών πράξεων
  • Διοικητικές Προσφυγές

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
Στυλιανός Δ. Μαυρίδης

Μεταδιδάκτορας Δημοσιονομικού Δικαίου Νομικής ΑΠΘ, Ειδικός Επιστήμονας Νομικής ΔΠΘ, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω.

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Διδάκτωρ Νομικής Α.Π.Θ. στον τομέα του Δημοσίου Δικαίου. Κάτοχος Μεταδιδακτορικού Δημοσιονομικου Δικαίου Νομικής Α.Π.Θ. Κάτοχος δύο Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης: Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών Νομικής Α.Π.Θ., Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου Νομικής Δ.Π.Θ. Ειδικός επιστήμονας του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ. Μέλος της Ανεξάρτητης Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών στο πλαίσιο σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (2017), μέλος Δ.Σ Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων. Αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Πρόεδρος του Ομίλου Νομικού Προβληματισμού “Έρεισμα Δράσης”.

Έχει συγγράψει βιβλία – μονογραφίες και πληθώρα μελετών και άρθρων σε ελληνικά και ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά επί ζητημάτων δημοσίου δικαίου, έχει δε αναλάβει την συνεπιμέλεια του Φορολογικού Πολυκώδικα (εκδ. Σάκκουλα) και την επιμέλεια του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (εκδ. Σάκκουλα).

Τέλος, έχει εισηγηθεί σε διάφορα σεμινάρια και συνέδρια για ζητήματα που άπτονται του τομέα του δημοσίου δικαίου.

Αξία συμμετοχής:

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 70 €
Για νομικά πρόσωπα: 95 €
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 21/02/2022
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 31/01/22, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.
Για να ενημερωθείτε σχετικά με την εκπτωτική πολιτική του Ιδρύματος, παρακαλούμε ανατρέξτε εδώ.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο  seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο  seminars@cecl.gr.