22 Φεβρουαρίου 2022: Μισθώσεις και Πανδημία

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Μισθώσεις και Πανδημία», στις 22/02/2022, ημέρα Τρίτη, και ώρες 16:00-21:00.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Απευθύνεται σε: δικαστές, δικηγόρους, στελέχη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αγορά ακινήτων (μεσιτικές εταιρίες, επενδυτικά funds στις μισθώσεις αστικών ή  τουριστικών ακινήτων), οικονομολόγους – λογιστές, ερευνητές στο πεδίο του Ιδιωτικού Δικαίου, εκμισθωτές και μισθωτές εμπορικών ή αστικών μισθώσεων.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η αποτύπωση των συνεπειών της πανδημίας στις μισθώσεις.
Σε αυτό το πλαίσιο:
1) παρουσιάζεται και ερμηνεύεται το ειδικό νομοθετικό πλαίσιο που θεσπίστηκε για τις μισθώσεις (εμπορικές και αστικές) λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19 κατ’ εξαίρεση της σχετικής κείμενης νομοθεσίας.
2) προτείνονται ερμηνευτικές λύσεις στα σύνθετα ζητήματα, ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου, που αναφύονται στο πεδίο των μισθώσεων και υπομισθώσεων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

  • Εισαγωγή – Η επίδραση της πανδημίας στις διαρκείς έννομες σχέσεις.
  • Η προστατευτική νομοθεσία λόγω COVID- 19 στο πεδίο των μισθώσεων (Νομοθετικές ρυθμίσεις περί μείωσης ή απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής μισθώματος- Ερμηνεία).
  • Η αναγκαστική παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος των επαγγελματικών μισθώσεων που λήγουν ή έληξαν στην διάρκεια της πανδημίας (Νομοθετική ρύθμιση- Ερμηνεία).
  • Η έννοια της δυστροπίας (-υπερημερίας) του μισθωτή ως προς την καταβολή του μισθώματος υπό το πρίσμα της υγειονομικής κρίσης (ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα).
  • Η πανδημία ως λόγος απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών της μίσθωσης και αναπροσαρμογής του συμφωνημένου μισθώματος (ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα).
  •  Ζητήματα φορολογικού δικαίου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
Νικόλαος Λ. Τριανταφύλλου

Ο Νικόλαος Λ. Τριανταφύλλου είναι Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το έτος 2018 αναγορεύτηκε διδάκτωρ Πολιτικής Δικονομίας στη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ..

Έχει πλούσιο ερευνητικό και συγγραφικό έργο στο οποίο περιλαμβάνονται μονογραφίες, συμμετοχές σε συλλογικούς τόμους, μελέτες, αρθρογραφία σε νομικά περιοδικά, συμμετοχές σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες. Περίοπτη θέση στο επαγγελματικό, ερευνητικό και συγγραφικό του έργο κατέχει η ενασχόλησή του με το δίκαιο των μισθώσεων.

Είναι επιστημονικός συνεργάτης στο διεπιστημονικό περιοδικό «Επιθεώρηση Ακινήτων».

Διατηρεί δικηγορικό γραφείο στην πόλη του Βόλου, όπου ασκεί μαχόμενη δικηγορία.

Αξία συμμετοχής:

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 70 €
Για νομικά πρόσωπα: 95 €
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 17/02/2022
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 09/02/22, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.
Για να ενημερωθείτε σχετικά με την εκπτωτική πολιτική του Ιδρύματος, παρακαλούμε ανατρέξτε εδώ.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο  seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο  seminars@cecl.gr.