02 Φεβρουαρίου 2022: Η Παραγραφή στις Φορολογικές Υποθέσεις και η Αλληλέγγυα Ευθύνη Διοικούντων Σύμφωνα με τον ΚΦΔ

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα “Η Παραγραφή στις Φορολογικές Υποθέσεις και η Αλληλέγγυα Ευθύνη Διοικούντων Σύμφωνα με τον ΚΦΔ”, στις 02/02/2022, ημέρα Τετάρτη, και ώρες 16:00-21:00.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • Σε δικηγόρους
 • Σε λογιστές και φοροτεχνικούς
 • Σε υπαλλήλους ελεγκτικών υπηρεσιών

οι οποίοι επιθυμούν να εμβαθύνουν στις διατάξεις σχετικά με τον φορολογικό έλεγχο γενικά και τις υποθέσεις παραγραφής και αλληλέγγυας ευθύνης διοικούντων νομικά πρόσωπα ειδικότερα, για την παροχή πληρέστερων συμβουλευτικών και δικαστηριακών υπηρεσιών ή / και τον χειρισμό τέτοιων υποθέσεων.

ΣΚΟΠΟΣ

Η εξοικείωση των νομικών με τις πολύ βασικές έννοιες της παραγραφής και της αλληλέγγυας ευθύνης των διοικούντων νομικά πρόσωπα.

Στο Σεμινάριο θα αναλυθούν το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και η νομολογία για τα ανωτέρω δύο θέματα όσο και το πώς το πλαίσιο αυτό έχει διαμορφωθεί μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε ο N 4646/2019. Θα παρουσιασθούν οι βασικές προϋποθέσεις για τη στοιχειοθέτηση της αλληλέγγυας ευθύνης και θα αναλυθεί το πεδίο εφαρμογής των περιπτώσεων παραγραφής.

Μέσα από την παρουσίαση και την ανάλυση των νέων διατάξεων και ειδικά από μικρά πρακτικά παραδείγματα για κάθε ενότητα, ο συμμετέχων θα αποκτήσει τις βάσεις και τις γνώσεις ή θα εμπλουτίσει τις ήδη υπάρχουσες, ώστε να διαχειρίζεται επαρκέστερα φορολογικές υποθέσεις.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Παραγραφή φορολογικών υποθέσεων

 • Αναλυτική περιγραφή του άρ. 36 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
  • Χρόνος παραγραφής φορολογικών υποθέσεων γενικά
  • Διακρίσεις ανάλογα με την ελεγχόμενη χρήση
  • Διακρίσεις ανάλογα με το φορολογικό αντικείμενο
 • Περιπτώσεις παράτασης της προθεσμίας παραγραφής
 • Νέα και συμπληρωματικά στοιχεία
 • Οδηγίες και Εγκύκλιοι της Φορολογικής Αρχής
 • Σχετική πρόσφατη νομολογία των Διοικητικών Δικαστηρίων
 • Πρακτικά παραδείγματα

Αλληλέγγυα ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα

 • Ανάλυση των διατάξεων του αρ. 50 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας με όλες τις τελευταίες τροποποιήσεις του Ν 4949/2019
  • Οφειλές για τις οποίες προβλέπεται η αλληλέγγυα ευθύνη
  • Τα πρόσωπα που ευθύνονται αλληλεγγύως με το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα για τις φορολογικές οφειλές
 • Παράθεση οδηγιών και εγκυκλίων της φορολογικής αρχής
 • Νομική φύση και βασικά χαρακτηριστικά της αλληλέγγυας ευθύνης μετά τον Ν 4646/2019
 • Προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 50 ΚΦΔ
 • Η ύπαρξη και το βάρος απόδειξης της υπαιτιότητας
 • Άμυνα των αλληλεγγύως ευθυνόμενων προσώπων
 • Η αλληλεπίδραση των διατάξεων για τη λήψη των μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου με τις διατάξεις για την αλληλέγγυα ευθύνη
 • Περιπτωσιολογία και παραδείγματα

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:
Δήμητρα Κούνη

Η Δήμητρα Κούνη είναι Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ στο φορολογικό δίκαιο, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, μέλος ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και ακαδημαϊκή υπότροφος στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Έχει εκτεταμένη εμπειρία σε θέματα φορολογίας σε συμβουλευτικό επίπεδο και έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε πλήθος σεμιναρίων και ημερίδων.

Αρθρογραφεί συχνά σε ελληνικά και διεθνή νομικά περιοδικά, σχολιάζοντας δικαστικές αποφάσεις ή κρίσιμα ζητήματα φορολογικού ενδιαφέροντος. 

Αξία συμμετοχής:

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 70€
Για νομικά πρόσωπα: 95 €
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 27/01/2022
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 20/01/22, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.
Για να ενημερωθείτε σχετικά με την εκπτωτική πολιτική του Ιδρύματος, παρακαλούμε ανατρέξτε εδώ.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο  seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο  seminars@cecl.gr.