19 Ιανουαρίου 2022: Το Ρυθμιστικό Πλαίσιο της Προστασίας των Δασών και οι Δασικοί Χάρτες

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα “Το Ρυθμιστικό Πλαίσιο της Προστασίας των Δασών και οι Δασικοί Χάρτες”, στις 19/01/2022, ημέρα Τετάρτη, και ώρες 17:00-20:00.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε νομικούς και δικηγόρους που εξειδικεύονται στο συνταγματικό και στο διοικητικό δίκαιο, στο δίκαιο περιβάλλοντος, στο εμπράγματο/αστικό δίκαιο, σε σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δικαστών, σε σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές των Νομικών Σχολών, σε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, σε μηχανικούς περιβάλλοντος, σε δασολόγους και τοπογράφους μηχανικούς, σε πολίτες/ μέλη Μ.Κ.Ο. και περιβαλλοντικών συλλόγων από την κοινωνία των πολιτών.

ΣΚΟΠΟΣ

Με αφορμή την κατάρτιση και την ανάρτηση των δασικών χαρτών σταδιακά σε πανελλήνια κλίμακα σε συνδυασμό με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο περί δασών ανακύπτουν συγκεκριμένες πρακτικές αγκυλώσεις και δικαιοπλαστικές αλλοιώσεις.

Το παρόν σεμινάριο επιδιώκει να προβάλλει στην ως άνω επιβεβλημένη συνταγματική εγγύηση και στην επακόλουθη διοικητική εφαρμογή τη σημασία της αποτελεσματικότητας του ρυθμιστικού πεδίου γύρω από την προστασία των δασών με διάθεση εξορθολογισμού και ανάδειξης των καίριων ζητημάτων που έχουν προκληθεί, ιδίως σε σχέση με: τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, τις ιστορικο-δικαιικές και γεωμορφολογικές ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας, αλλά και την ουσιαστική διαφύλαξη του δασικού πλούτου της ελληνικής επικράτειας και των σκοπών που αυτός εξυπηρετεί.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1.Συνταγματικό πλαίσιο, ερμηνεία και ιστορικο-δικαιική βάση γύρω από την προστασία των δασών.

2. Η εξελικτική νομολογία του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας και η παρέμβαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου.

3.Το ισχύον Νομοθετικό καθεστώς και η προβληματική εφαρμογή του Ν. 998/1979 στην κατάρτιση των δασικών χαρτών.

4. Τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και η ουσιαστική περιβαλλοντική προστασία των δασών. Η πρακτική δυστοκία των δασικών χαρτών.

5. Ανάλυση επίκαιρων νομοθετικών τροποποιήσεων σύμφωνα με τους Ν. 4819/2021 και Ν. 4821/2021.

5. Οι ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας και το τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου. Αναζητώντας την ασφάλεια του Δικαίου στη διαφύλαξη του δάσους.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
Μιχάλης Θ. Παπαγεωργίου

Ο Μιχάλης Παπαγεωργίου είναι Δικηγόρος,  Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου και Μεταδιδακτορικός Ερευνητής (με ειδίκευση στο Συνταγματικό & Διοικητικό Δίκαιο) της Νομικής Σχολής Αθηνών (ΕΚΠΑ), καθώς και Visiting Research Fellow – V.Scholar Researcher στο Πανεπιστήμιο του Cambridge (Wolfson College – Faculty of Law).

Συνεργάζεται με νησιωτικούς Δήμους, φορείς/εταιρείες Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ. ως Επιστημονικός Συνεργάτης και Νομικός Σύμβουλος, ιδίως στους τομείς της Διοικητικής Διακυβέρνησης, της Βιώσιμης Ανάπτυξης και των Διοικητικών Συμβάσεων.

Μέχρι σήμερα έχει δημοσιεύσει 18 εκτενείς μελέτες Δημοσίου Δικαίου σε έγκριτα νομικά περιοδικά (Το Σύνταγμα/Α.Ν. Σάκκουλας, Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου/Σάκκουλας,, Περιβάλλον και Δίκαιο/ Νομική Βιβλιοθήκη, Public Law Journal/ΕΕΔ) και έχει πραγματοποιήσει διαλέξεις σε Ακαδημαϊκά Προγράμματα/ Εκπαιδευτικά Σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Cambridge), όπως και σε πανελλήνια συνέδρια, ημερίδες επιστημονικών ινστιτούτων και ενώσεων.

Ήταν Επιστημονικός Σύμβουλος – Ειδικός Συνεργάτης στην κοινοβουλευτική επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων για τη Θ΄ Αναθεώρηση του ελληνικού Συντάγματος το φθινόπωρο του 2019. Ενώ έχει διατελέσει μέλος σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών του σπουδών έχει λάβει 3 βραβεία πρωτεύσαντα από το Ι.Κ.Υ., ενώ είναι κάτοχος LLM και PhD με βαθμό άριστα.

Η πρώτη του μονογραφία είναι υπό έκδοση από τις εκδόσεις Σάκκουλας.

Αξία συμμετοχής:

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 50 €
Για νομικά πρόσωπα: 65 €
Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του αντιτίμου: 13/01/2022
Έκπτωση πρόωρης εγγραφής:
Όσες εγγραφές ολοκληρωθούν έως 30/12/21, θα λάβουν 15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής.
Για να ενημερωθείτε σχετικά με την εκπτωτική πολιτική του Ιδρύματος, παρακαλούμε ανατρέξτε εδώ.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο  seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο  seminars@cecl.gr.