1 Δεκεμβρίου 2021: Ειδικά Ζητήματα Πολεοδομικής και Οικοδομικής Νομοθεσίας

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Ειδικά Ζητήματα Πολεοδομικής και Οικοδομικής Νομοθεσίας», στις 1/12/2021, ημέρα Τετάρτη, και ώρες 17:00-21:00.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται κυρίως σε δικηγόρους, στελέχη εταιρειών, δικηγορικών γραφείων & δικηγορικών εταιρειών, αλλά και δασολόγους, πολεοδόμους, περιβαλλοντολόγους, πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες, μηχανικούς περιβάλλοντος, και σε όλες τις συναφείς ειδικότητες, καθώς και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες των συναφών ειδικοτήτων με το Περιβαλλοντικό και Δασικό Δίκαιο.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπό του σεμιναρίου αποτελεί η εξέταση ζητημάτων  της πολεοδομικής νομοθεσίας με ειδικό πρακτικό ενδιαφέρον. Ειδικότερα, ζητήματα που αφορούν τον χωρικό σχεδιασμό (εφαρμογή πολεοδομικών μελετών), τις ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις, τις χρήσεις γης.

Στο δεύτερο τμήμα του σεμιναρίου επισκοπείται η νομοθεσία της δόμησης, με έμφαση τα ειδικά ζητήματά της, π.χ. ΜΣΔ/εκτός σχεδίου δόμηση, νομολογία για την οικοδομική άδεια κλπ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1.  Εισαγωγή στα Ειδικά Ζητήματα Πολεοδομικής Νομοθεσίας

2.  Εφαρμογή χωρικού σχεδιασμού (πολεοδομικά σχέδια)

3.  Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις (πρακτική εφαρμογή)

4.  Χρήσεις γης

5.  Νομολογία για την οικοδομική άδεια

6.  Η εφαρμογή και η πρακτική χρησιμότητα της εκτός σχεδίου δόμησης

7.  Αυθαίρετη δόμηση – ειδικά νομικά ζητήματα (κυρώσεις, προσφυγές κλπ.)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Παναγιώτης Α. Γαλάνης

Ο Παναγιώτης Γαλάνης είναι Δικηγόρος, νομικός σύμβουλος Περιβαλλοντικού-Πολεοδομικού Δικαίου, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης στο Δίκαιο Περιβάλλοντος Νομικής ΕΚΠΑ και Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή.

Ασχολείται ερευνητικά, συγγραφικά και επαγγελματικά με το Δίκαιο Περιβάλλοντος και το Πολεοδομικό Δίκαιο. Έχει συγγράψει σχετικό εγχειρίδιο με τίτλο: «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στο Δίκαιο του Περιβάλλοντος» (Πρακτικά Θέματα-Νομολογία), καθώς και άλλες τέσσερις μονογραφίες. Έχει συγγράψει, επίσης, περισσότερες από 40 μελέτες δημοσιευθείσες (ή υπό δημοσίευση) σε νομικά περιοδικά (εκδ. Νομ. Βιβλιοθήκη, Σάκκουλας κλπ.), όπως και σχολιασμούς αποφάσεων.

 Παράλληλα, έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε συνέδρια ποικίλων φορέων, π.χ. ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, ΕΜΠ και σε σχετικούς φορείς με το περιβάλλον, π.χ. Hellas GIS, ενώ έχει πραγματοποιήσει και προσκεκλημένες εισηγήσεις, σε συναφή αντικείμενα.

Έχει επιμεληθεί επιστημονικά δύο νομικά συγγράμματα.

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση του σεμιναρίου για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής και τις σχετικές προθεσμίες.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με την εκπτωτική πολιτική του Ιδρύματος, παρακαλούμε ανατρέξτε εδώ.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο  seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο  seminars@cecl.gr.