30 Νοεμβρίου 2021: Επίκαιρα Ζητήματα Κοινωνικοασφαλιστικού Δικαίου – Από τη Θεωρία στην Πράξη Περαίωσης Συνταξιοδοτικών Υποθέσεων

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Επίκαιρα Ζητήματα Κοινωνικοασφαλιστικού Δικαίου – Από τη Θεωρία στην Πράξη Περαίωσης Συνταξιοδοτικών Υποθέσεων», στις 30/11/2021, ημέρα Τρίτη, και ώρες 16:00-21:00.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, λογιστές και στελέχη επιχειρήσεων, ανεξάρτητα αν τυγχάνουν εξοικείωσης ή μη με το χειρισμό συνταξιοδοτικών υποθέσεων, με στόχευση, την ενεργή, σε ένα μεγάλο βαθμό, ένταξή τους στη διαχείριση σύνθετων κοινωνικοασφαλιστικών ζητημάτων.

Ενόψει των επίκαιρων εξελίξεων αναφορικά με την αποσύνδεση της αποκλειστικής διαχείρισης των συνταξιοδοτικών φακέλων από τη Διοίκηση και της ένταξης στη διαδικασία της απονομής συντάξεων εξειδικευμένων και πιστοποιημένων κατηγοριών επαγγελματιών, το σεμινάριο στοχεύει στην επιμόρφωση και εκπαίδευση των συμμετεχόντων στον ορθό χειρισμό των ποικίλων περιπτώσεων συνταξιοδοτικών φακέλων, που ανακύπτουν με βάση την εμπειρία διεκπεραίωσης κοινωνικοασφαλιστικών υποθέσεων και τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σεμιναρίου, είναι η εξοικείωση και επιμόρφωση των δικηγόρων, λογιστών και στελεχών επιχειρήσεων, που ασχολούνται με τα εν γένει ζητήματα της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, επί τη βάση των γενικών αρχών αυτής, της εφαρμοστέας νομοθεσίας και κατά περίπτωση εγκυκλίων, της κατοχύρωσης/θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, την εξέταση ζητημάτων κατηγοριών ασφαλισμένων, την αναγνώριση πλασματικών ετών, τον υπολογισμό της σύνταξης, καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία συνταξιοδότησης, με τη χρήση ειδικών πινάκων και σχετικών παραδειγμάτων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

• Εισαγωγή – γενικές αρχές – επίκαιρες νομοθετικές εξελίξεις (σχολιασμός, στόχευση και διαδικασία προσαρμογής στο νέο τρόπο λειτουργίας του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος)

• Ανάλυση συνταξιοδοτικών φακέλων με διατάξεις π. ΙΚΑ (Έναρξη και λήξη ασφάλισης – Νομοθετικό πλαίσιο Θεμελίωσης Συνταξιοδοτικού Δικαιώματος – Παραδείγματα)

• Ανάλυση συνταξιοδοτικών φακέλων με διατάξεις π. ΟΓΑ (Έναρξη και λήξη ασφάλισης – Νομοθετικό πλαίσιο Θεμελίωσης Συνταξιοδοτικού Δικαιώματος – Παραδείγματα)

• Ανάλυση συνταξιοδοτικών φακέλων με διατάξεις π. ΟΑΕΕ (Έναρξη και λήξη ασφάλισης – Νομοθετικό πλαίσιο Θεμελίωσης – Συνταξιοδοτικού δικαιώματος – Παραδείγματα)

• Ανάλυση συνταξιοδοτικών φακέλων με διατάξεις π. ΕΤΑΑ (Έναρξη και λήξη ασφάλισης – Νομοθετικό πλαίσιο Θεμελίωσης – Συνταξιοδοτικού Δικαιώματος – Παραδείγματα)

• Υπολογισμός σύνταξης (Τρόπος υπολογισμού κύριας σύνταξης – τρόπος υπολογισμού επικουρικής σύνταξης – Παραδείγματα)

• Πλασματικοί χρόνοι  (Νομοθετικό πλαίσιο – Παραδείγματα)

• Διαδοχική ασφάλιση (Νομοθετικό πλαίσιο – Παραδείγματα)

• Παράλληλη ασφάλιση/απασχόληση – Νομοθετικό πλαίσιο – Παραδείγματα

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Κατερίνα Λαμπρούτσου

Η Κατερίνα Λαμπρούτσου είναι Υποψήφια Διδάκτορας στο γνωστικό αντικείμενο των Εργασιακών Σχέσεων στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Σπούδασε Νομική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2005) και Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (2018). Επιπλέον, το 2015 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Τμήμα Νομικής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στον Τομέα Β’ Ιδιωτικού Δικαίου, με ειδίκευση στο Εργατικό Δίκαιο.

Το ερευνητικό της ενδιαφέρον αφορά τις σύγχρονες εργασιακές σχέσεις στο ελληνικό και ευρωπαϊκό πεδίο με έμφαση στην ευελιξία της εργασίας, το συνδικαλιστικό κίνημα, την εργατική συμμετοχή, τις πολιτικές απασχόλησης και τον κοινωνικό διάλογο, αλλά και την επίδραση των μνημονίων και της οικονομικής κρίσης στο σύγχρονο εργασιακό και κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι.

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και της Εταιρείας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και εργάζεται ως δικηγόρος – εργατολόγος με εξειδίκευση σε θέματα εργατικού, κοινωνικοασφαλιστικού και δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου .

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση του σεμιναρίου για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής και τις σχετικές προθεσμίες.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με την εκπτωτική πολιτική του Ιδρύματος, παρακαλούμε ανατρέξτε εδώ.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο  seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο  seminars@cecl.gr.