Menu

3 Νοεμβρίου 2021: Το Ρυθμιστικό Πλαίσιο της Προστασίας των Δασών και οι Δασικοί Χάρτες

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on print

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Το Ρυθμιστικό Πλαίσιο της Προστασίας των Δασών και οι Δασικοί Χάρτες», στις 3/11/2021, ημέρα Τετάρτη, και ώρες 17:00-20:00.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:

  • Νομικούς και δικηγόρους που εξειδικεύονται στο συνταγματικό και στο διοικητικό δίκαιο, στο δίκαιο περιβάλλοντος, στο εμπράγματο/αστικό δίκαιο
  • Σε σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δικαστών
  • Σε σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης
  • Σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές των Νομικών Σχολών
  • Σε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης
  • Σε μηχανικούς Περιβάλλοντος
  • Σε δασολόγους και τοπογράφους μηχανικούς
  • Σε πολίτες/ μέλη Μ.Κ.Ο. και περιβαλλοντικών συλλόγων από την κοινωνία των πολιτών

ΣΚΟΠΟΣ

Με αφορμή την κατάρτιση και την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών σταδιακά σε Πανελλήνια κλίμακα σε συνδυασμό με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο περί Δασών και Δασικών εκτάσεων ανακύπτουν συγκεκριμένες πρακτικές αγκυλώσεις και δικαιοπλαστικές αλλοιώσεις.

Το παρόν σεμινάριο επιδιώκει να προβάλλει στην ως άνω επιβεβλημένη συνταγματική εγγύηση και στην επακόλουθη διοικητική εφαρμογή τη σημασία της αποτελεσματικότητας του ρυθμιστικού πεδίου γύρω από την προστασία των Δασών με διάθεση εξορθολογισμού και ανάδειξης των καίριων ζητημάτων που έχουν προκληθεί ιδίως σε σχέση με: τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, τις ιστορικο-δικαιικές και γεωμορφολογικές ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας, αλλά και την ουσιαστική διαφύλαξη του δασικού πλούτου της ελληνικής Επικράτειας και των σκοπών που αυτός εξυπηρετεί.

Με την κατανόηση των παραπάνω συναρτήσεων, με άξονα την ασφάλεια του δικαίου και την αναβάθμιση των διοικητικών εφαρμογών προς μία ισορροπημένη και συνεπή νομιμότητα, ενδεχομένως να επιτευχθεί ο αναγκαίος επανακαθορισμός της δομής και της σύνθεσης του Εθνικού Δασολογίου, που βρίσκεται ήδη σε διαδικασία τροποποίησης, ούτως ώστε να έρχεται σε λογική συμμετρία και με άλλες αντίστοιχες συνταγματικές δεσμεύσεις που συμβάλλουν στη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Χώρας, όπως είναι σύσταση του Εθνικού Κτηματολογίου και ενός συγκροτημένου πολυεπίπεδου Χωροταξικού Σχεδιασμού, δίχως εσωτερικές αντιφάσεις.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1.Συνταγματικό Πλαίσιο, Ερμηνεία και ιστορικο-δικαιική βάση γύρω από την προστασία των Δασών.

2. Η εξελικτική νομολογία του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας και η παρέμβαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου.

3. Το ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο και η προβληματική εφαρμογή του Ν. 998/1979 στην κατάρτιση των Δασικών Χαρτών. Ανάλυση και παρουσίαση των πρόσφατων νομοθετικών τροποποιήσεων κατά το Ν. 4819/2021 και Ν. 4821/2021.

4. Τα ιδιοκτησιακά Δικαιώματα και η ουσιαστική περιβαλλοντική προστασία των Δασών. Η πρακτική δυστοκία των Δασικών Χαρτών.

5. Οι ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας και το τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου στα Δάση και στις Δασικές εκτάσεις. Αναζητώντας την ασφάλεια του Δικαίου στη διαφύλαξη του Δάσους.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Μιχάλης Θ. Παπαγεωργίου

Ο Μιχάλης Παπαγεωργίου είναι Δικηγόρος,  Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου (με ειδίκευση στο Συνταγματικό & Διοικητικό Δίκαιο) της Νομικής Σχολής Ε.Κ.Π. Αθηνών και Visiting Research Fellow – V.Scholar Researcher στο Πανεπιστήμιο του Cambridge (Wolfson College – Faculty of Law).

 Επίσης, είναι Επιστημονικός Συνεργάτης – Νομικός Σύμβουλος σε νησιωτικούς Δήμους, σε φορείς/εταιρείες Ο.Τ.Α. και σε Ν.Π.Δ.Δ. στους τομείς της διοικητικής διακυβέρνησης, της βιώσιμης ανάπτυξης και των διοικητικών συμβάσεων.

Μέχρι σήμερα έχει δημοσιεύσει 18 εκτενείς μελέτες Δημοσίου Δικαίου σε έγκριτα νομικά περιοδικά (Το Σύνταγμα/Α.Ν. Σάκκουλας, Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου/Σάκκουλας,, Περιβάλλον και Δίκαιο/ Νομική Βιβλιοθήκη, Public Law Journal/ΕΕΔ) και έχει πραγματοποιήσει διαλέξεις σε Ακαδημαϊκά Προγράμματα/ Εκπαιδευτικά Σεμινάρια στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό (Cambridge), όπως και σε Πανελλήνια Συνέδρια, Ημερίδες Επιστημονικών Ινστιτούτων και Ενώσεων.

Ήταν Επιστημονικός Σύμβουλος – Ειδικός Συνεργάτης στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων για τη Θ΄ Αναθεώρηση του Ελληνικού Συντάγματος το φθινόπωρο του 2019. Ενώ έχει διατελέσει μέλος σε Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές.

Κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών του σπουδών έχει λάβει 3 Βραβεία Πρωτεύσαντα από το Ι.Κ.Υ., ενώ είναι κάτοχος LLM και PhD με βαθμό Άριστα. Η πρώτη του Μονογραφία είναι υπό έκδοση από τις εκδόσεις Σάκκουλας.

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση του σεμιναρίου για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής και τις σχετικές προθεσμίες.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με την εκπτωτική πολιτική του Ιδρύματος, παρακαλούμε ανατρέξτε εδώ.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο  seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο  seminars@cecl.gr.

Scroll to Top