29 Σεπτεμβρίου 2021: Φορολογικά Κίνητρα για την Προσέλκυση Επενδύσεων και Μηχανισμοί Ανταλλαγής Φορολογικών Πληροφοριών μεταξύ των Κρατών

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Φορολογικά Κίνητρα για την Προσέλκυση Επενδύσεων και Μηχανισμοί Ανταλλαγής Φορολογικών Πληροφοριών Μεταξύ των Κρατών», στις 29/09/2021, ημέρα Τετάρτη, και ώρες 16:00-21:00.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε νομικούς, φορολογικούς και οικονομικούς συμβούλους, ορκωτούς ελεγκτές και σε ελεύθερους επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων και επενδυτικών ομίλων, που επιθυμούν να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το φορολογικό πλαίσιο των επενδύσεων και τη διακρατική διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας.

ΣΚΟΠΟΣ

Ανάδειξη του αντικτύπου των πρόσφατων φορολογικών ρυθμίσεων, που θεσμοθετήθηκαν σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, αφενός σε σχέση με την προσέλκυση επενδύσεων και αφετέρου σε σχέση με την πρόληψη και την καταστολή φαινομένων διεθνούς φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.

Εξετάζεται πως αυτές οι φορολογικές ρυθμίσεις, με τις οποίες παρέχονται φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις και ενισχύονται οι μορφές διακρατικής διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας μπορούν να λειτουργήσουν συνδυαστικά μεταξύ τους και να αξιοποιηθούν από τις ελληνικές αρχές ως μοχλός για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της φορολογικής διαφάνειας, τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής και την ανάπτυξη της οικονομίας.   

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Α) Ανασκόπηση των πρόσφατων νομοθετικών εξελίξεων στη φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων, που μπορεί να έχουν αναπτυξιακό πρόσημο. 

•   Η εναλλακτική φορολόγηση του εισοδήματος των φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα (5α, 5β, 5γ ΚΦΕ).

•   Τα φορολογικά κίνητρα για τους angel investors και τη στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων (70α ΚΦΕ).

•   Το νέο φορολογικό πλαίσιο για τις επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη (R&D) (22α ΚΦΕ).

•   Τα φορολογικά κίνητρα για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς (Ν. 4601/2019) και την προσέλκυση μεγάλων στρατηγικών επενδύσεων (Ν. 4608/2019).

Β) Παρουσίαση του ευρωπαϊκού και διεθνούς φορολογικού πλαισίου για την πρόληψη και καταπολέμηση πρακτικών φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Ειδικότερα, εξετάζονται τα συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας και δίνεται έμφαση στην πλέον εξελιγμένη μορφή αυτών των συστημάτων και στο σημαντικότερο εργαλείο διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των φορολογικών αρχών των κρατών με σκοπό την πρόληψη και καταστολή της φοροδιαφυγής που είναι η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών. 

•   Το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών.

•   Η ρύθμιση της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ.

•   Η Συμφωνία Ελλάδας – ΗΠΑ για την εφαρμογή του νόμου περί Φορολογικής Συμμόρφωσης Λογαριασμών Αλλοδαπής (FACTA).

•   Η Συμφωνία ΕΕ – Ελβετίας για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών.

•   Ειδικά ζητήματα από τη νομολογία.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Ναυσικά Τζαναβάρη

Η Ναυσικά Τζαναβάρη είναι δικηγόρος, Senior Associate στη δικηγορική εταιρεία MStR Law, Μιχελής – Στρογγυλάκη – Reinhardt και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο Φορολογικό Δίκαιο της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό Άριστα.

Ασχολείται με την παροχή φορολογικών συμβουλών, με έμφαση στους τομείς της διεθνούς φορολογίας, της φορολογίας φυσικών προσώπων, εταιρικών σχημάτων και ακίνητης περιουσίας. Έχει δημοσιεύσει μελέτες και άρθρα σε νομικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε συνέδρια και ημερίδες φορολογικού δικαίου.

Η πρώτη της Μονογραφία έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη. 

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση του σεμιναρίου για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής και τις σχετικές προθεσμίες.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με την εκπτωτική πολιτική του Ιδρύματος, παρακαλούμε ανατρέξτε εδώ.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο  seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο  seminars@cecl.gr.