15 Ιουλίου 2021: «Καταχρηστικές» Τραπεζικές Πρακτικές: Καταχρηστική Καταγγελία Σύμβασης Πίστωσης, Προστασία του Πιστούχου και Χρηματοδότηση Αφερέγγυας Επιχείρησης

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Καταχρηστικές Τραπεζικές Πρακτικές: Καταχρηστική Καταγγελία Σύμβασης Πίστωσης, Προστασία του Πιστούχου και Χρηματοδότηση Αφερέγγυας Επιχείρησης», στις 15/07/2021, ημέρα Πέμπτη, και ώρες 16:00-21:00.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε νομικούς (δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους, δικαστές, ακαδημαϊκούς, ερευνητές και φοιτητές), νομικούς και οικονομικούς συμβούλους τραπεζών και Εταιριών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, στελέχη τραπεζών και Ανώνυμων Εταιριών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις.

ΣΚΟΠΟΣ

Πρωταρχικός στόχος του σεμιναρίου είναι η βαθύτερη κατανόηση,  με βάση τις παραδοχές θεωρίας και νομολογίας, των προϋποθέσεων υπό τις οποίες η άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας μίας σύμβασης πίστωσης από την τράπεζα μπορεί να κριθεί καταχρηστική. Προς το σκοπό αυτόν, δίνεται έμφαση στην εμπέδωση των αυξημένων υποχρεώσεων προστασίας που διέπουν τις σχέσεις ιδιαίτερης εμπιστοσύνης (intuitus personae), όπως είναι οι πιστωτικές, και αναδεικνύεται η ανάγκη δίκαιης εξισορρόπησης της αρχής της ιδιωτικής αυτονομίας με την αρχή της καλής πίστης.

Η έτερη βασική επιδίωξη του σεμιναρίου επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της προβληματικής περί της καθιέρωσης ευθύνης της τράπεζας έναντι των τρίτων κατά την άσκηση της πιστωτικής πολιτικής της, δηλαδή σε περιπτώσεις στις οποίες, παρότι συντρέχουν προφανείς ενδείξεις αφερεγγυότητας του πιστούχου, το πιστωτικό ίδρυμα δεν προχωρά σε καταγγελία της σύμβασης πίστωσης ή παρέχει εσφαλμένες πληροφορίες στους τρίτους πιστωτές αναφορικά με την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη του, με αποτέλεσμα να δημιουργεί ένα φαινόμενο φερεγγυότητας του πιστούχου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Α.Καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας σύμβασης επιχειρηματικής πίστης από την τράπεζα

1. Η θεμελιακή σύγκρουση συμφερόντων πίσω από κάθε καταγγελία πιστωτικής σύμβασης

2. Περιπτώσεις καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος καταγγελίας

  • Πρόκληση υπέρμετρης βλάβης στον πιστούχο, χωρίς ίδιον όφελος της τράπεζας
  • Παράβαση της αρχής απαγόρευσης της αντιφατικής συμπεριφοράς
  • Μη τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας του ν. 4224/2013

Β.Προστασία του πιστούχου σε περίπτωση καταχρηστικής καταγγελίας

1. Το δογματικό υπόβαθρο των υποχρεώσεων προστασίας της τράπεζας έναντι του πελάτη της

2. Νομική βάση της ευθύνης της τράπεζας

Γ.Η χρηματοδότηση της αφερέγγυας επιχείρησης

1. Η ευθύνη της τράπεζας έναντι τρίτων πιστωτών του πιστούχου

2. Δογματική θεμελίωση της ευθύνης της τράπεζας έναντι των τρίτων πιστωτών 3. Νομική βάση της ευθύνης της τράπεζας έναντι των τρίτων πιστωτών

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Θεοδώρα Νούλη

Η Θεοδώρα Α. Νούλη είναι αριστούχος απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. με βαθμό «Άριστα» και Υποψήφια Διδάκτωρ της ως άνω Σχολής.

Εργάζεται ως δικηγόρος στη Θεσσαλονίκη και παρέχει νομική υποστήριξη, συμβουλευτική και δικαστική, ως επί το πλείστον επί υποθέσεων Εμπορικού και ειδικότερα Τραπεζικού Δικαίου, Πτωχευτικού Δικαίου και Δικαίου Αναγκαστικής Εκτέλεσης. Έχει εργαστεί ως ασκούμενη δικηγόρος στη Γενική Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E.

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση του σεμιναρίου για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής και τις σχετικές προθεσμίες.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με την εκπτωτική πολιτική του Ιδρύματος, παρακαλούμε ανατρέξτε εδώ.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο  seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο  seminars@cecl.gr.