13 Ιουλίου 2021: Εταιρικοί Μετασχηματισμοί

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Εταιρικοί Μετασχηματισμοί», στις 13/07/2021, ημέρα Τρίτη, και ώρες 16:00-21:00.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους – νομικούς συμβούλους, οι οποίοι ασχολούνται με το εμπορικό, εταιρικό και οικονομικό Δίκαιο, αλλά και σε λογιστές, ορκωτούς ελεγκτές, διευθύνοντες και οικονομικούς συμβούλους επιχειρήσεων, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα του Δικαίου Εταιρικών Μετασχηματισμών, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μετά τον πρόσφατο ν. 4601/2019, προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν τα πρακτικά ζητήματα που ανακύπτουν στην επαγγελματική καθημερινότητά τους και κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους

ΣΚΟΠΟΣ

Με τον ν. 4601/2019 αναμορφώθηκε και συστηματοποιήθηκε για πρώτη φορά σε ενιαίο νομοθετικό κείμενο, ως μέρος μιας ευρύτερης αναμόρφωσης του εταιρικού δικαίου, το δίκαιο των εταιρικών μετασχηματισμών.

Στους σκοπούς του ν. 4601/2019 περιλαμβάνονται: α) η διευκόλυνση των μετασχηματισμών με τα χαρακτηριστικά της καθολικής διαδοχής και της συνέχισης της νομικής προσωπικότητας, β) η αντιμετώπιση των διαδικασιών μετασχηματισμού με ενιαίο τρόπο, ανεξάρτητα από το είδος μετασχηματισμού ή τις εταιρικές μορφές που συμμετέχουν σε αυτόν και γ) η εξισορρόπηση των συμφερόντων των μετόχων ή εταίρων μειοψηφίας και των πιστωτών των μετασχηματιζόμενων εταιριών με το συμφέρον ασφαλούς επέλευσης του αποτελέσματος των μετασχηματισμών.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η ανάλυση της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθηθεί για την υλοποίηση των τριών ειδών μετασχηματισμών που ρυθμίζονται στον ν. 4601/2019 (συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή) και η εξέταση των διατάξεων περί προστασίας ορισμένων κατηγοριών συμφερόντων που ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά από τη διενέργεια του μετασχηματισμού, των διατάξεων περί της ευθύνης προς αποζημίωση που υπέχουν ορισμένα πρόσωπα για ελαττώματα τα οποία εμφιλοχώρησαν κατά την προετοιμασία ή την πραγματοποίηση του μετασχηματισμού, των αποτελεσμάτων του μετασχηματισμού και των κανόνων σχετικά με την ακυρότητα του μετασχηματισμού.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Α. Εισαγωγή στον ν. 4601/2019

-Καινοτομίες του ν. 4601/2019

-Σχέση μεταξύ εταιρικών μετασχηματισμών και φορολογικού δικαίου

– Μορφές μετασχηματισμού

Β. Διαδικασία συγχώνευσης/διάσπασης/μετατροπής

Γ. Προστασία συμφερόντων που ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά από τη διενέργεια του μετασχηματισμού

Δ. Ευθύνη προς αποζημίωση για ελαττώματα που εμφιλοχώρησαν κατά την προετοιμασία ή την πραγματοποίηση της συγχώνευσης

Ε. Αποτελέσματα του μετασχηματισμού

ΣΤ. Ακυρότητα του μετασχηματισμού

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Λάζαρος Γρηγοριάδης

Ο Λάζαρος Γ. Γρηγοριάδης είναι Διδάκτωρ Νομικής του ΑΠΘ, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης και Λέκτορας Εμπορικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου (Κύπρος).

Είναι συγγραφέας των μονογραφιών: «Το Δίκαιο των Εταιρικών Μετασχηματισμών» (εκδ. ΣΑΚΚΟΥΛΑ, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2020) και «Ανάλωση του Δικαιώματος στο Σήμα και Νομιμότητα των Παράλληλων Εισαγωγών» (εκδ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, Αθήνα 2013).

Έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό μελετών σε ελληνικά, ευρωπαϊκά και αμερικανικά περιοδικά στους τομείς του δικαίου της βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, των εμπορικών εταιριών, του ανταγωνισμού, των φαρμάκων, του ασφαλιστικού δικαίου, του δικαίου προστασίας του καταναλωτή, προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679), και του δικαίου αφερεγγυότητας.

Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε επιμορφωτικά σεμινάρια δικαστικών λειτουργών στην Ελλάδα και στην Κύπρο και έχει δώσει διαλέξεις στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, στους τομείς της εξειδίκευσής του, σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Κύπρου και άλλων χωρών.

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση του σεμιναρίου για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής και τις σχετικές προθεσμίες.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με την εκπτωτική πολιτική του Ιδρύματος, παρακαλούμε ανατρέξτε εδώ.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο  seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο  seminars@cecl.gr.