25 Μαΐου 2021: Τα Προσωπικά Δεδομένα ως Συμβατική Αντιπαροχή. Ερμηνευτικά Ζητήματα με Αφορμή τη Διάταξη του Άρθρου 3 Παρ. 1 Εδ. Β’ της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/770.

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Τα Προσωπικά Δεδομένα ως Συμβατική Αντιπαροχή. Ερμηνευτικά Ζητήματα με Αφορμή τη Διάταξη του Άρθρου 3 Παρ. 1 Εδ. Β’ της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/770», στις 25/05/2021, ημέρα Τρίτη, και ώρες 17:00-21:00.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε νομικούς (δικηγόρους, δικαστές, ακαδημαϊκούς, ερευνητές και φοιτητές), καθώς και σε υπευθύνους προστασίας δεδομένων (Data Protection Officers) και ειδικούς ή επαγγελματίες που ασχολούνται με την προβληματική της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, αλλά και την προστασία του καταναλωτή.

Ομοίως, απευθύνεται σε προγραμματιστές, web developers/web designers και εν γένει επιστήμονες του χώρου της πληροφορικής, όπως και σε επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται (και) στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου και του ψηφιακού επιχειρείν, καθώς σε προμηθευτές-παρόχους ψηφιακών αγαθών και υπηρεσιών.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ανάδειξη και η συστηματική ανάλυση των ζητημάτων που αναφύονται από τη νομική αποτύπωση της αναγνώρισης της οικονομικής αξίας των προσωπικών δεδομένων.

Με εφαλτήριο την καινοφανή ρύθμιση του άρθρου 3 παρ. 1 εδ. β’ της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/770 και την εκεί καθιερούμενη της παροχής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως συμβατικής αντιπαροχής για τη λήψη ψηφιακών αγαθών και υπηρεσιών, επιχειρείται η εξοικείωση με το νέο “μοντέλο αγοράς” στις έννομες τάξεις των κρατών-μελών της ΕΕ που καθιερώνεται για τα προσωπικά δεδομένα στις καταναλωτικές συμβάσεις.

 Διαμέσου της “ανατομίας” των νέων ρυθμίσεων και της ανάλυσής τους, επιδιώκεται η κατανόηση των δογματικών και δικαιοπολιτικών προβλημάτων που ανακύπτουν από την νέα ρύθμιση, σε συνάρτηση με τις διατάξεις του Αστικού δικαίου, καθώς και τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Στο σεμινάριο αναλύεται η κανονιστική αποτύπωση της οικονομικής αξίας των προσωπικών δεδομένων στις καταναλωτικές συμβάσεις, ιδίως μετά τις αλλαγές που επέφερε η Οδηγία (ΕΕ) 2019/770 στο υφιστάμενο κεκτημένο για την προστασία των καταναλωτών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πρόκληση που θέτουν τα κυρίαρχα επιχειρηματικά μοντέλα ψηφιακών υπηρεσιών τα οποία βασίζονται στη μαζική συλλογή και χρηματική αποτίμηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στη χειραγώγηση της προσοχής των υποκειμένων δικαίου μέσω στοχευμένου περιεχομένου.

Αρχικά, προσδιορίζεται εγγύτερα η οικονομική αξία των προσωπικών δεδομένων και αντιδιαστέλλεται από τη θεώρησή τους, ως ανταλλάξιμου μεγέθους.

Κατόπιν, επιχειρείται η ανάλυση της νέας διάταξης της Οδηγίας, σχετικά με την ισοδυναμία της χρηματικής παροχής με τα προσωπικά δεδομένα, ως συμβατικής αντιπαροχής, σε συνάρτηση με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, καθώς και του ΓΚΠΔ [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679], ώστε να διακριβωθούν τα δογματικά και πρακτικά προβλήματα που αναδύονται από την επικείμενη ενσωμάτωση της Οδηγίας στην ελληνική έννομη τάξη. Προσεγγίζεται η νομική φύση των προσωπικών δεδομένων και το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία τους σε συνδυασμό με τις διατάξεις της Οδηγίας και επιχειρείται η ιχνηλάτηση και η πρώτη προσέγγιση των ερμηνευτικών και πρακτικών ζητημάτων που ανακύπτουν από την ένταξή της στο σύστημα κανόνων του Αστικού Κώδικα και του Δικαίου Προστασίας του Καταναλωτή.

Τέλος, επιχειρείται η κριτική αποτίμηση της νέας διάταξης, ενόψει της επικείμενης ενσωμάτωσής της στην ελληνική έννομη τάξη, καθώς και του νέου επιχειρηματικού μοντέλου σχετικά με την προμήθεια ψηφιακών αγαθών και υπηρεσιών στους καταναλωτές, με την εκ μέρους των τελευταίων παροχή πρόσβασης σε προσωπικά τους δεδομένα, στους προμηθευτές.

Ένα ευσύνοπτο διάγραμμα του σεμιναρίου έχει ως εξής:

Ι. Εισαγωγή στο αντικείμενο της προβληματικής 

ΙΙ. Η διάταξη του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/770 

Α. Η Οδηγία 2019/770 

Β. Η διάταξη του άρθρου 3 στην Πρόταση της Οδηγίας 

Γ. Σημεία κριτικής στην υποβληθείσα Πρόταση 

Δ. Η διάταξη του άρθρου 3 στην τελική μορφή της Οδηγίας

ΙΙΙ. Ζητήματα από τη δογματική ένταξη της διάταξης του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/770 στην ελληνική έννομη τάξη 

Α. Η προβληματική της συμβατότητας με το πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο 

Β. Ζητήματα από τη σχέση της διάταξης με τις ρυθμίσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ) 

Γ. Ζητήματα από την ανώμαλη εξέλιξη της σύμβασης για την προμήθεια παροχής ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακών υπηρεσιών  –

Δ. Η μεθοδολογία της ενσωμάτωσης στην εσωτερική έννομη τάξη: Προς τον εμπλουτισμό του υφιστάμενου δογματικού πλαισίου ή την καθιέρωση ενός νέου τύπου συμβάσεως; 

IV. Summa summarum et ultimae cogitatione

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Δημήτριος Δεβετζής

Ο Δημήτριος Δεβετζής είναι Λέκτορας του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Philips (Λευκωσία) και Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Αποφοίτησε ως πρώτος αριστεύσας από το Τμήμα Νομικής του Α.Π.Θ. και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Αστικό, Αστικό δικονομικό και Εργατικό δίκαιο του ιδίου Τμήματος.

 Μεταπτυχιακές σπουδές (Magister Legum Europae) πραγματοποίησε και στη Νομική Σχολή του Leibniz Universität Hannover, στη Γερμανία, όπου κατόπιν εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή και αναγορεύθηκε Διδάκτωρ Νομικών Επιστημών (Dr. iur.) με βαθμό «άριστα». Υπήρξε επί σειρά ετών υπότροφος του IKY σε όλες τις βαθμίδες των σπουδών του και– ως υποψήφιος διδάκτορας – υπότροφος της DAAD.

Έχει εργαστεί στο Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ (ως υπότροφος ΙΚΥ), στη Νομική Σχολή του Leibniz Universität Hannover, ως ερευνητής, καθώς επίσης και στη Νομική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις Βρυξέλλες. Από το 2018 είναι Επισκέπτης Καθηγητής στο Ορθόδοξο Πανεπιστήμιο του Κονγκό, στην Κινσάσα. Διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και είναι διδάσκων στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του εν λόγω Ιδρύματος, όπου και έχει αναλάβει την επίβλεψη της εκπόνησης διπλωματικών εργασιών. Διδάσκει σε προπτυχιακό – μεταπτυχιακό επίπεδο στην Ελλάδα και το εξωτερικό και ασκεί τη δικηγορία στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε πολλά επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες και σεμινάρια θεσμικών, επιστημονικών κι επαγγελματικών φορέων της ημεδαπής και αλλοδαπής.

Οι επιστημονικές του δημοσιεύσεις περιλαμβάνουν μέχρι στιγμής μία μονογραφία και αρκετές μελέτες που τυγχάνουν ετεροαναφορών στην ημεδαπή και αλλοδαπή βιβλιογραφία.

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση του σεμιναρίου για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής και τις σχετικές προθεσμίες.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με την εκπτωτική πολιτική του Ιδρύματος, παρακαλούμε ανατρέξτε εδώ.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο  seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο  seminars@cecl.gr.