13Απριλίου 2021:Δίκες με Στοιχεία Αλλοδαπότητας / Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο του Εμπορίου

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Δίκες με Στοιχεία Αλλοδαπότητας / Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο του Εμπορίου», στις 13/04/2021, ημέρα Τρίτη, και ώρες 16:00-21:00.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε: νομικούς, δικηγόρους, ασκούμενες και ασκούμενους δικηγόρους/νομικούς συμβούλους επιχειρήσεων με διεθνή δραστηριότητα που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για τις δίκες με στοιχεία αλλοδαπότητας, καθώς και για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο του εμπορίου.

ΣΚΟΠΟΣ

Το σεμινάριο αποσκοπεί στη μετάδοση γνώσεων και στην παρουσίαση πρακτικών προσεγγίσεων στους συμμετέχοντες, έτσι ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί στο χειρισμό υποθέσεων με στοιχεία αλλοδαπότητας. Έμφαση θα δοθεί πρωτίστως σε πρακτικά ζητήματα που σχετίζονται με τον χειρισμό υποθέσεων, ιδίως αντιδικιών με στοιχεία αλλοδαπότητας, εκκινώντας ιδίως από συγκεκριμένες υποθέσεις που αναλύονται, με σκοπό να εξεταστούν μαζί με τους συμμετέχοντες οι προσφερόμενες ενναλακτικές χειρισμού.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 Περιπτώσεις διαφορών που μπορεί να προκύψουν στο πλαίσιο του διεθνούς εμπορίου και οι μέθοδοι επίλυσής του

•Η δικαστική επίλυση – σχετικές διατάξεις δικαίου ΕΕ και ΚΠολΔ

•Η εξωδικαστική επίλυση μέσω εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης

  1. Η περίπτωση της διαιτησίας και η οργάνωσή της
  2. Η περίπτωση της διαμεσολάβησης και η οργάνωσή της

 Το  ζήτημα του εφαρμοστέου δικαίου στο διεθνές εμπόριο

• Τι συμβαίνει εάν τα μέρη έχουν επιλέξει δίκαιο και τι εάν δεν έχουν

•Ο εντοπισμός του εφαρμοστέου δικαίου από τον δικαστή, τον διαιτητή και στο πλαίσιο διαμεσολάβησης

 Το ζήτημα της διεθνούς εκτέλεσης αποφάσεων

• Δικαστικές αποφάσεις: Η σχετική νομοθεσία της ΕΕ και ο ΚΠολΔ

• Διαιτητικές αποφάσεις; Η σύμβαση της Νέας Υόρκης

• Συμφωνία κατόπιν διαμεσολάβησης: Η σύμβαση της Σιγκαπούρης

 Διεθνείς εμπορικές διαφορές και προληπτική δικηγορία

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Χάρης Μεϊδάνης

Πτυχιούχος της Νομικής Αθηνών. Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου – Queen Mary College (LL.M) και στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (Διδακτορικό). Δικηγόρος από το 1995. Πλήθος δημοσιεύσεων στον ελληνικό και ξενόγλωσσο νομικό τύπο, και εισηγήσεων / παρεμβάσεων σε συνέδρια, ημερίδες, και επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικών με τη θεματική.

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση του σεμιναρίου για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής και τις σχετικές προθεσμίες.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με την εκπτωτική πολιτική του Ιδρύματος, παρακαλούμε ανατρέξτε εδώ.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο  seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο  seminars@cecl.gr.