2 Μαρτίου 2021: Ιδιωτική Ασφάλιση: Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Μερών

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Ιδιωτική Ασφάλιση: Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Μερών», στις 02/03/2021, ημέρα Τρίτη, και ώρες 16:00-21:00.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε δικηγόρους, σε εφαρμοστές του Δικαίου της Ιδιωτικής Ασφάλισης, σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και σε στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς – συμπεριλαμβανομένης  της  τραπεζικής-  και των ενώσεων καταναλωτών.

ΣΚΟΠΟΣ

Η παρουσίαση και ανάλυση  των κανόνων που ρυθμίζουν τη  σύναψη των ασφαλιστικών συμβάσεων, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εμπλεκομένων μερών, την εκπλήρωση των παροχών καθώς και των σημαντικότερων προβλημάτων που εμφανίζονται κατά την εφαρμογή τους, έχοντας στο επίκεντρο την  αποτελεσματική προστασία των ασφαλισμένων και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ     

  • Ασφαλιστική Σύμβαση: Ιδιαιτερότητες στην κατάρτισή της / Η τήρηση της αρχής της διαφάνειας / Προσυμβατικές υποχρεώσεις πληροφόρησης των μερών / Ασφαλιστικά βάρη / Η ένταξη των εξαιρέσεων κάλυψης  στη σύμβαση / Ο έλεγχος του κύρους των ασφαλιστικών όρων / Καταναλωτικές και επαγγελματικές ασφαλίσεις / Καταγγελία της σύμβασης / Επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης και καταβολή αποζημίωσης.
  • Διακρίσεις των ασφαλίσεων: Τα είδη και οι ειδικότερες ρυθμίσεις / Ασφαλίσεις ζωής, με έμφαση στις ασφαλίσεις που συνδέονται με επενδύσεις – Bankassurance / Ασφαλίσεις προσώπων, με έμφαση στις ασφαλίσεις ασθενειών / Ασφαλίσεις ζημιών με έμφαση στην ασφάλιση αστικής ευθύνης.
  • Η Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση / Κατηγορίες διαμεσολαβητών / Η σχέση με την ασφαλιστική εταιρία και τον πελάτη / Κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και παροχής πληροφοριών και συμβουλών στους ενδιαφερόμενους για ασφάλιση / Ευθύνη από την  παραβίασή τους.
  • Δικαστική προστασία / Διαμεσολαβητικοί θεσμοί / Η εποπτεία της ασφαλιστικής αγοράς και η προστασία των ασφαλισμένων.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Δημήτρης Σπυράκος

Διδάκτωρ Νομικής του Παν/μίου Φραγκφούρτης, δικηγόρος. Έχει διατελέσει Πρόεδρος και είναι σήμερα ΓΓ της Ένωσης Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή. Έχει διατελέσει μέλος της Επιτροπής Ιδιωτικής Ασφάλισης του Υπουργείου Ανάπτυξης. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές μελέτες και συμμετάσχει στην επεξεργασία σχεδίων νόμων, και σε θέματα ιδιωτικής ασφάλισης. Την περίοδο 2009-2012, ως Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην προαγωγή της διαφάνειας στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς.

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση του σεμιναρίου για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής και τις σχετικές προθεσμίες.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με την εκπτωτική πολιτική του Ιδρύματος, παρακαλούμε ανατρέξτε εδώ.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο  seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο  seminars@cecl.gr.