24 Φεβρουαρίου 2021: Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζει ένας δικηγόρος μέσα σε 5 ώρες – θεωρία και πράξη

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζει ένας δικηγόρος μέσα σε 5 ώρες – θεωρία και πράξη», στις 24/02/2021, ημέρα Τετάρτη, και ώρες 16:00-21:00.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε δικηγόρους που επιθυμούν να εξοικειωθούν με το νομικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων, κατανοώντας και αποκτώντας γνώση του συνόλου των προβλέψεων του Κανονισμού 2016/679 και του ν. 4624/2019. Απευθύνεται επίσης σε υπευθύνους συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, άλλα στελέχη του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, καθώς και στελέχη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που ενδιαφέρονται ν΄ ασκήσουν καθήκοντα DPO.

ΣΚΟΠΟΣ

Ο Γενικός Κανονισμός της ΕΕ 2016/679 για την προστασία προσωπικών δεδομένων τέθηκε σε εφαρμογή την 25.05.2018, ήδη δε ψηφίστηκε και εφαρμόζεται στη χώρα μας ο ν. 4624/2019.

Καθένας που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, είτε ανήκει στον ιδιωτικό είτε στον δημόσιο τομέα, οφείλει να είναι συμμορφωμένος με αυτό το νομικό πλαίσιο, διαφορετικά κινδυνεύει να υποστεί σημαντικές κυρώσεις.  Το σεμινάριο διεξάγεται προκειμένου να εξοπλίσει κάθε ενδιαφερόμενο με τις αναγκαίες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε σχετικό ζήτημα, επικεντρώνοντας στα κρίσιμα σημεία για την πράξη. Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στα θέματα που έχουν ανακύψει και βρίσκονται στην αιχμή της επικαιρότητας λόγω της πανδημίας.

Βασικός στόχος πάντως του σεμιναρίου παραμένει η διευκόλυνση της εφαρμογής του συγκεκριμένου νομικού πλαισίου για όσους εμπλέκονται στη διαδικασία συμμόρφωσης,  αλλά  και η προετοιμασία όσων στοχεύουν σε κάποια επαγγελματική απασχόληση εντός του νέου αυτού πεδίου.

Για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου δεν απαιτείται να υπάρχει ήδη από τους συμμετέχοντες ειδική γνώση στο αντικείμενο. Μπορεί συνεπώς να το παρακολουθήσει και ο μη ειδικός, ο δικηγόρος της γενικής δικηγορίας, ο οποίος αντιλαμβάνεται την ανάγκη κατανόησης των σχετικών θεμάτων, τα οποία θα συναντά όλο και πιο συχνά εφεξής στην καθημερινή εργασία του.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

– Η διάρθρωση του πλαισίου προστασίας, το πεδίο εφαρμογής του, η σχετική ορολογία & οι κατηγορίες δεδομένων.

– Οι βασικές αρχές που διέπουν το δίκαιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων και η εφαρμογή τους στην πράξη.

– Οι διαφορετικές βάσεις νομιμότητας μιας επεξεργασίας. Το ζήτημα της συγκατάθεσης.

– Τα δικαιώματα των υποκειμένων και η άσκησή τους.

– Το πλέγμα υποχρεώσεων των υπευθύνων & των εκτελούντων επεξεργασίες. 

– Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO), τα προσόντα και τα κριτήρια επιλογής του, τα καθήκοντα και οι ευθύνες του.

– Κώδικες δεοντολογίας,  πιστοποιήσεις.

– Σύστημα εποπτείας και κυρώσεις

– Τεχνικά θέματα

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Παναγιώτης Περάκης, Ευαγγελία Βαγενά

Παναγιώτης Περάκης: δικηγόρος, DEA δικαίου πληροφορικής και νομικής πληροφορικής, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου.

Ευαγγελία Βαγενά: δικηγόρος ΔΝ, DEA δικαίου πληροφορικής και νομικής πληροφορικής, αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Ιδιωτικότητας, διδάσκουσα δίκαιο πληροφορικής στο ΟΠΑ και στο ΠΑΠΕΙ.

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση του σεμιναρίου για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής και τις σχετικές προθεσμίες.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με την εκπτωτική πολιτική του Ιδρύματος, παρακαλούμε ανατρέξτε εδώ.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο  seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο  seminars@cecl.gr.