9 Φεβρουαρίου 2021: Η Οργάνωση της Αγοράς Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα και οι Πρόσφατες Εξελίξεις ως προς τα Δίκτυα

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Η Οργάνωση της Αγοράς Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα και οι Πρόσφατες Εξελίξεις ως προς τα Δίκτυα», στις 9/02/2021, ημέρα Τρίτη, και ώρες 16:00-21:00.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί με την μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Zoom (απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να διαθέτει ηχεία ή ακουστικά, προαιρετικός τεχνικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα).

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε δικηγόρους και ασκούμενους δικηγόρους, νομικούς συμβούλους ενεργειακών επιχειρήσεων, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές νομικής και πολιτικούς επιστήμονες καθώς και όσους επαγγελματίες ασχολούνται στην πράξη με θέματα που σχετίζονται με το δίκαιο της ενέργειας και ιδίως με την αγορά φυσικού αερίου.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση στων συμμετεχόντων με το ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο της αγοράς φυσικού αερίου. Συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν οι βασικές έννοιες αλλά και ο τρόπος  οργάνωσης και λειτουργίας των ανταγωνιστικών και των ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων της αγοράς φυσικού αερίου καθώς και οι συναφείς νομοθετικές εξελίξεις.  Επίσης, θα εξετασθεί η εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού στην αγορά φυσικού αερίου. Τέλος, θα δοθεί έμφαση στις πρόσφατες αλλαγές στα δίκτυα φυσικού αερίου και ιδίως στη διανομή.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

-Εσωτερική αγορά φυσικού αερίου: βασικές αρχές- παρουσίαση Ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου

-Η εφαρμογή των διατάξεων του ελεύθερου ανταγωνισμού στον τομέα του φυσικού αερίου – Θεσμικό πλαίσιο και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

-Λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου και ο ρόλος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας:

  • Προμήθεια, Μεταφορά και Διανομή φυσικού αερίου: βασικά νομοθετήματα- αρμοδιότητες Διαχειριστών- Κώδικες Δικτύου- Ιδιωτικοποιήσεις δικτύων
  • Ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Πάνος Ηλιόπουλος – Χρύσα Κοκκόση

Ο Πάνος Κ. Ηλιόπουλος είναι Δικηγόρος Αθηνών, παρ’ Εφέταις, με εξειδίκευση σε θέματα Εταιρικού Δικαίου, Δικαίου Ενέργειας και Δικαίου του Ανταγωνισμού. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Queen Mary, University of London και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Master of Business, Competition and Regulatory Law (MBL-FU) από το Πανεπιστήμιο του Βερολίνου (Freie Universität Berlin). Είναι, επίσης, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MBA, από το ALBA Graduate Business School at The American College of Greece. Τέλος κατέχει και πτυχίο πολιτικών επιστημών του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, ως δικηγόρος, έχει παράσχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες προς ενεργειακές εταιρείες, ενώ συμμετέχει ενεργά και στις δραστηριότητες της Ελληνικής Ένωσης Δικαίου Ενέργειας καθώς και της European Federation of Energy Law Associations (EFELA). Από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι και τον Ιούλιο του 2020 διετέλεσε νομικός σύμβουλος στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Η Χρύσα Κοκκόση είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και στέλεχος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών, κάτοχος ΜΔΕ Ευρωπαϊκού Δικαίου και ήδη υποψήφια Δρ. Δημοσίου Δικαίου (Νομική Σχολή ΕΚΠΑ) με εξειδίκευση σε θέματα δικαίου της ενέργειας. Έχει δώσει διαλέξεις στη Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στο πλαίσιο του μαθήματος «Δίκαιο της Ενέργειας» και έχει δημοσιεύσει άρθρα για την αγορά ενέργειας στο Επιστημονικό Περιοδικό «Ενέργεια & Δίκαιο». Έχει διατελέσει νομική σύμβουλος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με πλούσια συνεισφορά στη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου της ενέργειας ιδίως στον τομέα των υδρογονανθράκων. Κατά το παρελθόν έχει πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση στο τμήμα Ενεργειακής Πολιτικής του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βρυξέλλες) και της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε. (Βρυξέλλες) και έχει διατελέσει Ερευνήτρια στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του ΕΚΠΑ, μελετώντας την εθνική πολιτική ενέργειας.

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση του σεμιναρίου για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής και τις σχετικές προθεσμίες.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με την εκπτωτική πολιτική του Ιδρύματος, παρακαλούμε ανατρέξτε εδώ.

Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε τη συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο  seminars@cecl.gr. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη αίτηση συμμετοχής σας, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του σεμιναρίου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103623506, ώρες 09:30-17:30, ή αποστείλατε e-mail στο  seminars@cecl.gr.